Nederlands leren met juf Diana

Jonge kinderen

In het gebouw van basisschool de Springplank in Zwolle zitten kinderen uit allerlei landen en van leeftijden tussen de zeven en twaalf jaar oud samen in een kring. Van Brazilië tot Syrië en van Cambodja tot Spanje, ze komen van over de hele wereld. Juf Diana begint de les. ‘Welkom bij drama mét…..’

‘Juf Dianaaa!’ roepen alle kinderen enthousiast in koor. Diana Veltman geeft hier vijf ochtenden in de week NT2-onderwijs aan leerlingen die Nederlands als tweede taal leren. Sinds haar opleiding tot dramadocent geeft ze iedere donderdag dramales aan de groep. De leerlingen hebben veel favoriete oefeningen, zoals dansen, spelen, net doen alsof ze in zee zwemmen, of een spel met spiegels. Zo leren ze spelenderwijs de Nederlandse taal.

Vandaag heeft juf Diana een nieuw spelletje op het programma. Ze heeft een boek meegenomen over vriendjes, met op iedere pagina een nieuwe emotie. De kinderen bewegen zich door de ruimte en beelden afwisselend verschillende emoties uit. ‘Nu zijn jullie allemaal vrolijk. Hoe doe je als je vrolijk bent?’, vraagt juf Diana. De kinderen lopen lachend door de klas. Daarna komen ook dansend, bang, boos en hoopvol voorbij om uit te beelden.

 

‘Nu beelden jullie verveeld uit’, zegt Diana. Sommige leerlingen begrijpen nog niet helemaal wat ze daarmee bedoelt. ‘Het is saai, boring, je hebt niets te doen’, legt de juf uit. Ze gebruikt dramalessen om op een creatieve manier aan de woordenschat van de leerlingen te werken. Haar motivatie hiervoor is dat taal dan niet alleen in hun hoofd komt te zitten, maar ook in hun lijf. Door bijvoorbeeld de verschillende emoties uit te beelden.

Verschillende achtergronden

‘De kinderen voelen zich vrij’, vertelt juf Diana. ‘Toen ik begon met de dramaopleiding, voelde ik meteen dat ik drama echt goed kon gebruiken in deze klas. Alles kan en mag tijdens een dramales. Het is goed voor taal en woordenschat, maar ook voor zelfvertrouwen, groepsdynamiek en sociaal-emotionele ontwikkeling.’

De kinderen die hier komen hebben hele verschillende achtergronden. ‘Sommigen komen uit oorlogsgebied en zijn nog nooit naar school geweest’, legt Diana uit. ‘Zij moeten nog leren in de klas te zitten, hun vinger op te steken als ze iets willen zeggen. Kinderen uit Arabische landen moeten ons Latijnse alfabet nog leren, terwijl er ook kinderen uit Spanje of Brazilië zijn die dat al kennen.

Er zitten dus veel verschillende niveaus in één klas, maar de kinderen oordelen niet over elkaar. Ze zijn allemaal nieuw in Nederland gekomen en maakten allemaal foutjes. De hulpvaardigheid onder de kinderen is groot, ze helpen elkaar.’

Meer zelfvertrouwen

Op elk moment van het jaar kunnen leerlingen in- en uitstromen. Dat zorgt voor veel afwisseling in de groep. ‘Doordat de kinderen weten hoe het is om nieuw te zijn, zijn ze aardig voor elkaar. Na een paar weken zie je vaak al meer zelfvertrouwen bij een kind. Zo is er een jongen die nu wat verlegen is, maar als er weer wat nieuwelingen komen verandert zijn rol en weet ik zeker dat hij meer van zichzelf zal laten zien.’

Door naar de volgende oefening. ‘Zet nu je stoelen maar in bioscoopopstelling, als in een theater’, zegt juf Diana tegen de klas. Ze gebruikt verschillende woorden zodat iedereen het begrijpt. ‘Zijn er twee kinderen die het doek vast willen houden?’ Alle vingers gaan de lucht in, iedereen is enthousiast en wil graag meehelpen. Achter het doek beelden ze emoties uit, dan gaat het doek omlaag en moet de rest van de klas raden.

De dramalessen in het NT2-onderwijs zijn een mooie manier voor de leerlingen om kennis te maken met theater. ‘Er zitten soms ook echt talenten tussen op gebied van theater of zang’, ziet juf Diana. ‘En in de vijf jaar dat ik dit al doe heb ik maar drie leerlingen gezien die het echt niets vinden.’

Bekijk een impressie van Diana’s dramales in deze video.

NT2-Onderwijs

Alle kinderen mogen een jaar op de NT2-voorziening blijven, daarna stromen ze helemaal door naar hun eigen basisschool. Het NT2-onderwijs is een samenwerking tussen OOZ en Vivente en krijgt subsidie van gemeente Zwolle. Alle niet-Nederlandse kinderen uit Zwolle en directe omgeving zijn welkom, en kunnen worden aangemeld voor NT2-onderwijs.
Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met directeur NT2-voorziening Suzanne Habers (s.habers@ooz.nl) en intern begeleider Patricia Lemmens (p.wiessenberg@ooz.nl).

Los van de dramalessen bevat het NT2-onderwijs vooral begrijpend lezen, spelling, dictee en taal. In de ochtend beginnen ze klassikaal in de kring met gesprekken over het weer en over hun dag. Na de ochtendpauze werkt ieder voor zich op zijn eigen niveau. Op het schoolbord hangt een schema waarin precies wordt bijgehouden wie waar is in zijn boek. Het einde van de ochtend wordt ook altijd afgesloten in de kring.

Kinderen vertellen

Alle kinderen die in de ochtend NT2-onderwijs volgen op de Springplank, gaan ’s middags naar hun ‘eigen’ basisschool.

Sevreen en Diana komen oorspronkelijk uit Syrië. Ze worden altijd begin van de middag opgehaald met een taxi op bij hun scholen De Wilgenburg en De Toonladder te komen. Daar zitten ze met Nederlandse kinderen in een groep en leren ze de reguliere vakken. Ze zijn nu zes maanden in Nederland en vinden het een beetje moeilijk om Nederlands te leren. ‘Maar de kinderen in de klas helpen goed met Nederlands als ik iets vraag’, vertelt Sevreen. ‘Er is een ander meisje dat ook Arabisch spreekt en die kan mij soms helpen met vertalen.’

Rana uit Turkije vindt Nederlands juist best makkelijk en spreekt het ook al behoorlijk goed. Ze vindt lezen, spelling en mondelinge taal allemaal leuk. ‘Thuis spreken we Turks en Engels. Ik kan best snel van het Turks overgaan naar het Nederlands.’

Lyka en Lyna zijn zusjes uit Cambodja. Ze zijn naar Nederland gekomen omdat hun stiefvader hier woont. Ze komen uit Siem Reap, een toeristische trekpleister vanwege tempelcomplex Angkor Wat. De overgang naar Zwolle was groot. Ook op school zijn er dingen anders. ‘We hadden daar bijvoorbeeld geen laptops in de klas’, vertelt Lyka. Ze vindt de dramalessen heel leuk en wil later graag model worden.

NT2 in de regio

Naast deze voorziening in Zwolle heeft OOZ ook NT2-onderwijs in de regio. In Ommen, Dalfsen en Nieuwleusen zijn speciaal voor anderstalige basisschoolleerlingen de TaalOndersteuningsPunten (TOP) opgericht. Dit initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen drie schoolbesturen (Floreant, OOZ en PCO-N), en wordt kosteloos aangeboden. Binnen TOP krijgen nieuwkomers, NT2-leerlingen en kinderen met een anderstalige achtergrond van een leeftijd tussen 6 en 13 jaar op een passende manier taal- en leesonderwijs. Het TOP vergroot kansengelijkheid voor deze kinderen, omdat ze dankzij deze extra ondersteuning hun taalachterstand kunnen verkleinen of zelfs helemaal inhalen. Meestal worden bij het TOP twee dagdelen ingepland, en bij het TOP Nieuwkomers vijf dagdelen. Tijdens de lessen werken de kinderen in kleine groepjes aan specifieke doelen, en de leerlijnen worden afgesteld op die van de eigen klas. De lessen worden aangeboden door gespecialiseerde NT2-leerkrachten en onderwijsassistenten, die worden ondersteund door een ambulant begeleider.

De TOP-locaties in Ommen zijn TOPnieuwkomers-Dennenkamp en TOP-Kardoen. Daarnaast zijn er het TOP-de Wegwijzer in Nieuwleusen en het TOP-Avontuur in Dalfsen. Klik voor meer informatie, de werkwijze van TOP en aanmeldingen op de afbeelding van de TOP-folder, of kijk op www.anderstaligeleerlingendalfsenommen.nl.

Meer in de praktijk

Inspirerend: Het Zwolle Schoon-project van Lassus Campus

In een week tijd maakten leerlingen van de Lassus Campus heel Zwolle schoon. De leerlingen vertellen hier over het belang van dit project. Lees meer

Een bijzonder project: Onderwijsroute 10-14 schrijft een boek

Bij 10-14 werkten de leerlingen aan een speciaal project: het schrijven van hun eigen informatieve boek. Hoe dat proces verliep lees je hier. Lees meer

Een kijkje bij het fotomuseum van 10-14

Op vrijdag 24 november werd Onderwijsroute 10-14 omgetoverd tot een fotomuseum, waar het werk van leerlingen kon worden bewonderd. Lees meer

De Week van de Democratie op Thorbecke m-h-a

Van 20 tot 24 november was het de Week van de Democratie op Thorbecke m-h-a. Thema’s als democratie en stemrecht stonden hierbij centraal, en leerlingen mochten zelf ook stemmen. Lees meer

Kenniscentrum HB: onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Kenniscentrum HB is een bovenschoolse lesvoorziening van OOZ. Hieronder vallen de Cnopius- en Kangoeroe klassen, waar verdiepend onderwijs wordt geboden aan leerlingen met hoogbegaafdheid. Lees meer

Zwolse leerlingen doen mee aan groene activiteiten

Duurzaamheid is een van de centrale thema’s binnen OOZ. Ook in Zwolle wordt hier veel aandacht aan besteed. Zo is er het project Buitengeluk, waarbinnen meerdere organisaties groene activiteiten aan kinderen aanbieden. Lees meer

De nieuwjaarsplannen van leerlingen op Thorbecke m-h-a

Leerlingen op de Thorbecke m/h/a delen hun nieuwjaarsplannen in deze zelfgemaakte video. Lees meer

Het onderwijs op onze Oekraïense school

Dit jaar werd razendsnel de Oekraïense School in Zwolle opgezet. Een plek waar kinderen uit Oekraïene samen kunnen wennen aan Nederland. Lees meer

Het regent complimentjes op OBS De Octopus

Op OBS de Octopus zijn kinderen heel goed geworden in complimentjes geven. Er staat een heuse complimentenmachine! Lees meer

Jitske en Lisa slagen voor havo en vmbo-tl via staatsexamen

Veel leerlingen zijn weer geslaagd. Sommigen op een andere manier dan anderen, zoals Jitske en Lisa van onderwijscentrum de Twijn. Zij slaagden voor havo en vmbo-tl via het staatsexamen. Wat is het verschil? Lees meer

Samenwerken in een Kindcentrum

Een aantal OOZ-scholen werkt nauw samen met de kinderopvang en Buitenschoolse opvang (BSO). Dit noemen we dan een Kindcentrum. Wat is het precies en wat zijn de voordelen? Lees meer

Leren in de échte wereld

Op Het Avontuur in Dalfsen werken ze met het lesprogramma Jeelo. Het doel? Niet alleen uit de boeken leren, maar de wereld ingaan. Leerlingen laten zien wat er speelt. Hoe werkt dat? Lees meer

Playing for Success

Er zijn soms kinderen op school die niet zo lekker in hun vel zitten. Ze hebben faalangst of weinig zelfvertrouwen. Voor zulke kinderen van OOZ-scholen is er Playing for Success. Lees meer

Ons praktijkonderwijs werkt aan duurzaamheid

Door een mooie samenwerking tussen het praktijkonderwijs en de Stichting Kringloop leren leerlingen over duurzaamheid en circulariteit. Ook doen ze werkervaring op in de winkels. Lees meer

Energiezuinig racen

Ontwerp, techniek, marketing: zestien scholieren van het Gymnasium Celeanum hebben alles zelf bedacht om hun energiezuinige auto te bouwen. Met succes, want ze mogen meedoen aan een race in Londen! Lees meer

Het basisschool ABC voor starters

De grote dag is aangebroken. Uw kind mag naar de basisschool. Een groot avontuur waarbij het aan heel veel nieuwe dingen en nieuwe mensen zal moeten wennen. Ook voor u als ouder is het een spannende tijd.... Lees meer

Schaken met je maatje

Kinderen leren heel veel van elkaar. Daarom zijn er maatjesprojecten op onze scholen, waarbij kinderen elkaar helpen met activiteiten en hobby's. Op Het Palet in Hattem vinden we daar een mooi voorbeeld van! Lees meer

Van bijbaan naar loopbaan in onderwijs!

Bovenbouwleerlingen havo en atheneum van OOZ kunnen sinds dit schooljaar deelnemen aan het tutoringproject bij OOZ. Ze krijgen dan een bijbaan op een basisschool om te ontdekken of ze talent voor de klas hebben! Lees meer

Cito-toets verdwijnt uit de kleuterklas

Jarenlang werd de Cito-toets afgenomen vanaf de kleuterklas. Na veel discussie verdwijnt de toets daar binnenkort. Is het goed om kleuters al met de Cito te toetsen? Wat is een geschikt alternatief? Lees meer

Wennen aan school, 3 tips voor uw peuter

Naar school gaan is steeds een beetje meer loslaten. Voor de meeste kinderen begint dat al als ze 4 zijn. Eerst de kinderopvang. Dan de wendagen op school. Hoe zorgt u dat deze momenten soepel verlopen? Lees meer

Grote Peuter Dag

Het is best spannend als uw kind toe is aan de basisschool. Hoe kiest u een fijne en goede school? En wat gaat uw kind daar leren en ontdekken? Lees meer
Stel je vraag