Binnen een week overal over meepraten

Het basisschool ABC voor starters

Jonge kinderen

De grote dag is aangebroken. Uw kind mag naar de basisschool. Een groot avontuur waarbij het aan allerlei  nieuwe dingen en nieuwe mensen zal moeten wennen. Ook voor u als ouder is het een spannende tijd.

De basisschool is een wereld op zich. Met verschillende mensen, eigen gewoontes en woorden die u misschien nooit eerder hebt gehoord. Het basisschool alfabet voor starters helpt u op weg. We wensen jullie heel veel plezier op de basisschool!

10-uurtje (of fruitmoment of kleine pauze)

De meeste basisscholen hebben om tien uur een kleine pauze. De kinderen eten en drinken dan een tussendoortje dat ze van thuis meekrijgen. Vaak is dat iets gezonds als fruit of brood. Het is handig om op uw basisschool na te vragen of er regels zijn. Op sommige scholen mogen namelijk alleen gezonde tussendoortjes worden meegenomen.

10 minutengesprek

Een paar keer per jaar is er een gesprek met de juf of meester over uw kind. Hoe gaat het in de groep? Hoe zit uw kind in zijn vel? Hoe verloopt zijn ontwikkeling? In het gesprek wordt u bijgepraat over uw kind en kunt u belangrijke dingen die thuis spelen bespreken. Het gesprek duurt écht maar tien minuten en vaak is er veel te bespreken. Heeft u vragen of onderwerpen die u zeker wilt bespreken? Schrijf ze van tevoren op en vertel het aan het begin van het gesprek. Is het teveel voor tien minuten? Vraag dan een apart gesprek aan.

BSO (VSO en TSO)

BSO betekent buitenschoolse opvang. Met VSO wordt voorschoolse opvang bedoeld en TSO staat voor tussentijdse opvang.  Als uw kind op de basisschool zit kan het hier op doordeweekse dagen terecht in de tijd dat er geen school is en het kind (nog) niet naar huis kan. Vaak zijn er allerlei leuke en leerzame activiteiten te doen. Kinderen kunnen ook zelf spelen of hun huiswerk maken.

CITO

Cito is een instituut dat examens en toetsen maakt en afneemt. Uw kind maakt op de basisschool meerdere Cito-toetsen. (Al wordt dit jaar de Cito uit de kleuterklas geschrapt)  Soms worden ook andere toetsen afgenomen. Dit is afhankelijk van de school. De uitslagen geven weer of de lesstof goed begrepen is en of uw kind goed meekomt op het niveau van de groep waar het in zit. Op de website of in de schoolgids van uw school vindt u meer informatie over de manier waarop uw school toetst en de betekenis van de uitslagen.

Continurooster

Sommige scholen hebben een continurooster. De kinderen brengen de middagpauze, die korter is, verplicht op school door. Een medewerker van de school begeleidt de pauze. Bij een continurooster zijn de kinderen ’s middags eerder vrij.

IB’er

Als uw kind extra aandacht nodig heeft, kan de juf of meester hulp inschakelen van de intern begeleider. Deze kijkt met de leerkracht en de ouders mee wat er speelt en zoekt passende manieren om uw kind te helpen. Een IB’er kan worden ingeschakeld als er gedragsproblemen zijn of als uw kind niet goed meekomt in de klas.

Leerlingvolgsysteem (LVS of LVOS)

Alle basisscholen zijn verplicht om de prestaties en ontwikkeling van kinderen, de groep en hun school bij te houden in een leerlingvolgsysteem. De uitkomsten ervan gebruikt de school voor het schoolrapport en het onderwijskundig rapport (OKR).

Klassenouder

Als klassenouder bent u extra betrokken bij de groep van uw kind. U neemt het voortouw als er iets te organiseren, te communiceren of te regelen valt voor de hele klas. Dit doet u natuurlijk niet alleen, maar met andere actieve ouders. Denk aan uitjes, feestjes, een verjaardagscadeau voor de juf/meester of klusjes waar meerdere handen voor nodig zijn. De taken verschillen per school. Vraag ernaar op uw school als dit iets is wat u op het lijf geschreven is!

Luizenmoeder

We denken dat deze term sinds de beroemde televisieserie geen uitleg meer nodig heeft ;-).

Luizenzak/-cape

Er zijn scholen waar de kinderen hun jassen, sjaals en muts in een speciale zak aan de kapstok moeten houden. Het idee erachter is dat de verspreiding van hoofdluis wordt voorkomen. Meestal kunt u een luizenzak op school kopen of hangen ze al klaar. Als dat niet zo is, kunt u er eenvoudig één online bestellen.

Studiedag

Op studiedagen zijn de kinderen vrij. De leerkrachten verdiepen zich dan in de ontwikkelingen van de school of krijgen bijscholing. Het zijn belangrijke data om in de gaten te houden, omdat uw kind die dag thuis is als u niets organiseert. De school laat ruim op tijd weten wanneer er een studiedag is. Gaat uw kind naar de BSO? Dan kan hij daar op zo’n studiedag de hele dag terecht. Het is handig om dit van tevoren te checken.

Meer in de praktijk

Inspirerend: Het Zwolle Schoon-project van Lassus Campus

In een week tijd maakten leerlingen van de Lassus Campus heel Zwolle schoon. De leerlingen vertellen hier over het belang van dit project. Lees meer

Een bijzonder project: Onderwijsroute 10-14 schrijft een boek

Bij 10-14 werkten de leerlingen aan een speciaal project: het schrijven van hun eigen informatieve boek. Hoe dat proces verliep lees je hier. Lees meer

Een kijkje bij het fotomuseum van 10-14

Op vrijdag 24 november werd Onderwijsroute 10-14 omgetoverd tot een fotomuseum, waar het werk van leerlingen kon worden bewonderd. Lees meer

De Week van de Democratie op Thorbecke m-h-a

Van 20 tot 24 november was het de Week van de Democratie op Thorbecke m-h-a. Thema’s als democratie en stemrecht stonden hierbij centraal, en leerlingen mochten zelf ook stemmen. Lees meer

Kenniscentrum HB: onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Kenniscentrum HB is een bovenschoolse lesvoorziening van OOZ. Hieronder vallen de Cnopius- en Kangoeroe klassen, waar verdiepend onderwijs wordt geboden aan leerlingen met hoogbegaafdheid. Lees meer

Zwolse leerlingen doen mee aan groene activiteiten

Duurzaamheid is een van de centrale thema’s binnen OOZ. Ook in Zwolle wordt hier veel aandacht aan besteed. Zo is er het project Buitengeluk, waarbinnen meerdere organisaties groene activiteiten aan kinderen aanbieden. Lees meer

De nieuwjaarsplannen van leerlingen op Thorbecke m-h-a

Leerlingen op de Thorbecke m/h/a delen hun nieuwjaarsplannen in deze zelfgemaakte video. Lees meer

Nederlands leren met juf Diana

In ons NT2-onderwijs leren kinderen van over de hele wereld Nederlands. Juf Diana geeft er elke week een dramales. Hoe dat eruit ziet lees je hier. Lees meer

Het onderwijs op onze Oekraïense school

Dit jaar werd razendsnel de Oekraïense School in Zwolle opgezet. Een plek waar kinderen uit Oekraïene samen kunnen wennen aan Nederland. Lees meer

Het regent complimentjes op OBS De Octopus

Op OBS de Octopus zijn kinderen heel goed geworden in complimentjes geven. Er staat een heuse complimentenmachine! Lees meer

Jitske en Lisa slagen voor havo en vmbo-tl via staatsexamen

Veel leerlingen zijn weer geslaagd. Sommigen op een andere manier dan anderen, zoals Jitske en Lisa van onderwijscentrum de Twijn. Zij slaagden voor havo en vmbo-tl via het staatsexamen. Wat is het verschil? Lees meer

Samenwerken in een Kindcentrum

Een aantal OOZ-scholen werkt nauw samen met de kinderopvang en Buitenschoolse opvang (BSO). Dit noemen we dan een Kindcentrum. Wat is het precies en wat zijn de voordelen? Lees meer

Leren in de échte wereld

Op Het Avontuur in Dalfsen werken ze met het lesprogramma Jeelo. Het doel? Niet alleen uit de boeken leren, maar de wereld ingaan. Leerlingen laten zien wat er speelt. Hoe werkt dat? Lees meer

Playing for Success

Er zijn soms kinderen op school die niet zo lekker in hun vel zitten. Ze hebben faalangst of weinig zelfvertrouwen. Voor zulke kinderen van OOZ-scholen is er Playing for Success. Lees meer

Ons praktijkonderwijs werkt aan duurzaamheid

Door een mooie samenwerking tussen het praktijkonderwijs en de Stichting Kringloop leren leerlingen over duurzaamheid en circulariteit. Ook doen ze werkervaring op in de winkels. Lees meer

Energiezuinig racen

Ontwerp, techniek, marketing: zestien scholieren van het Gymnasium Celeanum hebben alles zelf bedacht om hun energiezuinige auto te bouwen. Met succes, want ze mogen meedoen aan een race in Londen! Lees meer

Schaken met je maatje

Kinderen leren heel veel van elkaar. Daarom zijn er maatjesprojecten op onze scholen, waarbij kinderen elkaar helpen met activiteiten en hobby's. Op Het Palet in Hattem vinden we daar een mooi voorbeeld van! Lees meer

Van bijbaan naar loopbaan in onderwijs!

Bovenbouwleerlingen havo en atheneum van OOZ kunnen sinds dit schooljaar deelnemen aan het tutoringproject bij OOZ. Ze krijgen dan een bijbaan op een basisschool om te ontdekken of ze talent voor de klas hebben! Lees meer

Cito-toets verdwijnt uit de kleuterklas

Jarenlang werd de Cito-toets afgenomen vanaf de kleuterklas. Na veel discussie verdwijnt de toets daar binnenkort. Is het goed om kleuters al met de Cito te toetsen? Wat is een geschikt alternatief? Lees meer

Wennen aan school, 3 tips voor uw peuter

Naar school gaan is steeds een beetje meer loslaten. Voor de meeste kinderen begint dat al als ze 4 zijn. Eerst de kinderopvang. Dan de wendagen op school. Hoe zorgt u dat deze momenten soepel verlopen? Lees meer

Grote Peuter Dag

Het is best spannend als uw kind toe is aan de basisschool. Hoe kiest u een fijne en goede school? En wat gaat uw kind daar leren en ontdekken? Lees meer
Stel je vraag