Geen toetsen meer voor kleuters

Cito-toets verdwijnt uit de kleuterklas

Peuters

Jarenlang werd de Cito-toets afgenomen vanaf de kleuterklas. Na veel discussie verdwijnt de toets daar binnenkort. Is het goed om kleuters al met de Cito te toetsen? Wat is een geschikt alternatief?

Vorig jaar bepaalde het kabinet dat de Cito-toets vanaf 2021 uit de kleuterklas zal verdwijnen. Hoe wordt dit besluit op onze kleuterscholen ontvangen? Twee kleuterjuffen vertellen er over.

Te schools voor kleuters

Juf Ankie geeft al jaren les op de Montessorischool. Zij is blij dat de Cito-toets straks uit groep 1 en 2 verdwijnt, omdat het volgens haar veel te schools is. ‘Kleuters ervaren dingen op hun eigen manier, in hun eigen belevingswereld. Ze houden van werken met materialen en vormen, niet in een schriftje.’

Ook juf Maike van de Parkschool vindt dat er tijdens de toets wel erg veel van de kinderen wordt gevraagd. ‘Ze moeten aan een tafeltje zitten, de vragen van de leerkracht begrijpen, een potlood hanteren en dan ook nog de goede antwoorden geven.’

Spelen en leren

Kleuters kunnen juist spelenderwijs veel dingen leren, en dit past volgens veel leerkrachten beter bij ze. Juf Ankie vertelt over voorbeeld uit de praktijk: ‘Ons plein stond laatst onder water. We lieten de kleuters daar emmers water scheppen. Zo kun je ze intussen veel dingen vragen: is de emmer licht of zwaar? Is hij vol of leeg?’ Op deze manier ziet de juf wat de kinderen al begrijpen.

Om de ontwikkeling van kinderen in groep 1 en 2 bij te houden, houden leerkrachten een leerlingvolgsysteem bij. Dat kan ook zonder Cito-toets. ‘In zo’n volgsysteem heb je goed zicht op de ontwikkeling van het kind’, vertelt juf Ankie. ‘Je houdt erin bij of een kind kan rijmen, woorden kan tellen, maar ook zijn zelfstandigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.’

Momentopname

De Cito-toets doet volgens veel leerkrachten geen recht aan de ontwikkeling van kleuters. De score van de toets is een momentopname, terwijl kinderen zich ontwikkelen in sprongen. Het ene moment maken ze een sprong op sociaal gebied, een ander moment leren ze ineens weer tellen. Hierdoor kan zo’n eenmalige toets een vertekend beeld geven.

Voorstanders van de Cito-toets waarderen juist de duidelijke scores. Die kunnen makkelijk gecommuniceerd worden met ouders, schooldirectie en orthopedagogen. Je kunt aan de scores direct zien hoe het kind ervoor staat. Toch blijken die scores niet altijd een goede voorspeller te zijn.

Oog voor het kind

Leerkrachten vinden het vooral belangrijk om te kijken naar het verhaal achter het kind en om het kind te volgen in zijn ontwikkeling. Dit doen zij buiten de Cito-toets om op allerlei manieren, gewoon in de klas. Zo kunnen ze de kinderen rustig observeren en doorvragen waar het nodig is.

De verzamelde informatie kan in het leerlingvolgsysteem worden gezet zonder dat de kinderen hiervoor een toets hoeven doen. Op basis van deze gegevens bepaalt de leerkracht voortaan of het kind door kan naar groep 3.

‘De leer- en ontwikkelingslijnen gaan verder dan alleen toetsen op rekenen en taal’, vertelt juf Maike. ‘Uiteindelijk wil je dat er gekeken wordt naar het welbevinden van het kind, en zijn hele ontwikkeling.’ ‘Leerkrachten moeten vooral zelf goed naar het kind blijven kijken’, vult juf Ankie aan.

Meer in de praktijk

Een bijzonder project: Onderwijsroute 10-14 schrijft een boek

Bij 10-14 werkten de leerlingen aan een speciaal project: het schrijven van hun eigen informatieve boek. Hoe dat proces verliep lees je hier. Lees meer

Een kijkje bij het fotomuseum van 10-14

Op vrijdag 24 november werd Onderwijsroute 10-14 omgetoverd tot een fotomuseum, waar het werk van leerlingen kon worden bewonderd. Lees meer

De Week van de Democratie op Thorbecke m-h-a

Van 20 tot 24 november was het de Week van de Democratie op Thorbecke m-h-a. Thema’s als democratie en stemrecht stonden hierbij centraal, en leerlingen mochten zelf ook stemmen. Lees meer

Kenniscentrum HB: onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Kenniscentrum HB is een bovenschoolse lesvoorziening van OOZ. Hieronder vallen de Cnopius- en Kangoeroe klassen, waar verdiepend onderwijs wordt geboden aan leerlingen met hoogbegaafdheid. Lees meer

Zwolse leerlingen doen mee aan groene activiteiten

Duurzaamheid is een van de centrale thema’s binnen OOZ. Ook in Zwolle wordt hier veel aandacht aan besteed. Zo is er het project Buitengeluk, waarbinnen meerdere organisaties groene activiteiten aan kinderen aanbieden. Lees meer

De nieuwjaarsplannen van leerlingen op Thorbecke m-h-a

Leerlingen op de Thorbecke m/h/a delen hun nieuwjaarsplannen in deze zelfgemaakte video. Lees meer

Nederlands leren met juf Diana

In ons NT2-onderwijs leren kinderen van over de hele wereld Nederlands. Juf Diana geeft er elke week een dramales. Hoe dat eruit ziet lees je hier. Lees meer

Het onderwijs op onze Oekraïense school

Dit jaar werd razendsnel de Oekraïense School in Zwolle opgezet. Een plek waar kinderen uit Oekraïene samen kunnen wennen aan Nederland. Lees meer

Het regent complimentjes op OBS De Octopus

Op OBS de Octopus zijn kinderen heel goed geworden in complimentjes geven. Er staat een heuse complimentenmachine! Lees meer

Jitske en Lisa slagen voor havo en vmbo-tl via staatsexamen

Veel leerlingen zijn weer geslaagd. Sommigen op een andere manier dan anderen, zoals Jitske en Lisa van onderwijscentrum de Twijn. Zij slaagden voor havo en vmbo-tl via het staatsexamen. Wat is het verschil? Lees meer

Samenwerken in een Kindcentrum

Een aantal OOZ-scholen werkt nauw samen met de kinderopvang en Buitenschoolse opvang (BSO). Dit noemen we dan een Kindcentrum. Wat is het precies en wat zijn de voordelen? Lees meer

Leren in de échte wereld

Op Het Avontuur in Dalfsen werken ze met het lesprogramma Jeelo. Het doel? Niet alleen uit de boeken leren, maar de wereld ingaan. Leerlingen laten zien wat er speelt. Hoe werkt dat? Lees meer

Playing for Success

Er zijn soms kinderen op school die niet zo lekker in hun vel zitten. Ze hebben faalangst of weinig zelfvertrouwen. Voor zulke kinderen van OOZ-scholen is er Playing for Success. Lees meer

Ons praktijkonderwijs werkt aan duurzaamheid

Door een mooie samenwerking tussen het praktijkonderwijs en de Stichting Kringloop leren leerlingen over duurzaamheid en circulariteit. Ook doen ze werkervaring op in de winkels. Lees meer

Energiezuinig racen

Ontwerp, techniek, marketing: zestien scholieren van het Gymnasium Celeanum hebben alles zelf bedacht om hun energiezuinige auto te bouwen. Met succes, want ze mogen meedoen aan een race in Londen! Lees meer

Het basisschool ABC voor starters

De grote dag is aangebroken. Uw kind mag naar de basisschool. Een groot avontuur waarbij het aan heel veel nieuwe dingen en nieuwe mensen zal moeten wennen. Ook voor u als ouder is het een spannende tijd.... Lees meer

Schaken met je maatje

Kinderen leren heel veel van elkaar. Daarom zijn er maatjesprojecten op onze scholen, waarbij kinderen elkaar helpen met activiteiten en hobby's. Op Het Palet in Hattem vinden we daar een mooi voorbeeld van! Lees meer

Van bijbaan naar loopbaan in onderwijs!

Bovenbouwleerlingen havo en atheneum van OOZ kunnen sinds dit schooljaar deelnemen aan het tutoringproject bij OOZ. Ze krijgen dan een bijbaan op een basisschool om te ontdekken of ze talent voor de klas hebben! Lees meer

Wennen aan school, 3 tips voor uw peuter

Naar school gaan is steeds een beetje meer loslaten. Voor de meeste kinderen begint dat al als ze 4 zijn. Eerst de kinderopvang. Dan de wendagen op school. Hoe zorgt u dat deze momenten soepel verlopen? Lees meer

Grote Peuter Dag

Het is best spannend als uw kind toe is aan de basisschool. Hoe kiest u een fijne en goede school? En wat gaat uw kind daar leren en ontdekken? Lees meer
Stel je vraag