Samen het verschil maken

Samenwerken in een Kindcentrum

Peuters

De laatste jaren worden samenwerkingen tussen basisscholen en kinderopvang geïntensiveerd. Een aantal OOZ-scholen vormt samen met de kinderopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) een integraal kindcentrum. Zo konden de Montessorischool en kinderopvang Smallsteps in Zwolle Zuid vorig jaar samen op feestelijke wijze het Montessori Kindcentrum openen. Maar wat houdt het precies in en wat zijn de voordelen van een kindcentrum?

Wat is een kindcentrum?

Een kindcentrum is een samenwerkingsvorm tussen een basisschool, kinderopvang en Buitenschoolse Opvang (BSO). Binnen een kindcentrum werken leerkrachten en pedagogisch medewerkers nauw samen. Linda Morssinkhof, directeur van de Montessorischool: ‘Onze school en kinderopvang Smallsteps zaten al onder één dak, maar werkten als twee verschillende organisaties. Inmiddels is dat heel anders, we kennen elkaar en weten elkaar te vinden.’

Verbinding

In een kindcentrum is er veel verbinding tussen leerkrachten, peuterleidsters en pedagogisch medewerkers van de BSO. De samenwerking is effectief, de overdracht tussen groepen verloopt soepeler dan voorheen en er kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertise.

‘Het belangrijkste doel van ons kindcentrum is dat wij in gezamenlijkheid werken aan een ononderbroken doorgaande lijn van peuter tot schoolkind’, legt Morssinkhof uit. ‘Hoe eerder je daarmee begint, hoe meer je aan kinderen mee kunt geven.’

Bianca Mafait van Smallsteps vult aan: ‘Dit geldt vooral op het gebied van taalontwikkeling. Als bijvoorbeeld een peuterleidster een kind ziet dat niet goed praat, kan ze binnen het kindcentrum contact opnemen met de intern begeleider uit de onderbouw van de basisschool. Zij kan dan ondersteunen bij de hulpvraag. Voorheen signaleerden peuterleidsters uiteraard ook wel, maar konden ze nergens heen met hun vraag. Nu kunnen ze ook echt iets doen; ze overleggen met elkaar over kinderen, ze kunnen ouders adequater informeren en uiteraard gerichter handelen. We hebben zelfs in één geval weten te voorkomen dat een kind naar het speciaal onderwijs zou moeten.’

Voorbeelden uit de klas

Er zijn ook veel alledaagse, kleine voorbeelden. ‘Als een kind naar groep 1 gaat, kunnen de peuterleidsters bijvoorbeeld vertellen aan de nieuwe juf of meester dat een kind niet graag stilzit en erg beweeglijk is’, vertelt Mafait. ‘De kleuterjuf of meester kan daar dan tijdig op inspelen. Zij kunnen dus beter rekening houden met bijzonderheden omdat ze al op de hoogte zijn, en daardoor kinderen een mooiere start geven.’

De peuters van de kinderopvang spelen al vaak samen buiten met de kleuters van de school, en nemen soms een kijkje in de kleuterklas. Want wat is nou een school en wat gaan ze daar later doen? Dat is voor veel jonge kinderen nog niet duidelijk. In de kleuterklas is het aantal kinderen veel meer dan in een peutergroep, en ze hebben daar allemaal een vast plekje. Dat zijn ze niet gewend op de peuterspeelzaal. De peuters maken zo op een natuurlijke manier kennis met de kleutergroep. Daarmee wordt de overgang van de opvang naar groep 1 kleiner en gemakkelijker.

Binnen het Montessori Kindcentrum is hard gewerkt aan een eenduidig, pedagogisch klimaat. Dat is fijn en herkenbaar voor de kinderen.

‘Onze peuterleidsters volgen op dit moment een eenjarige opleiding om te leren over de Montessori methode’, vertelt Mafait. ‘Zo sluit de opvang ook qua concept veel beter aan bij de basisschool.’

Samenwerking

Het is belangrijk dat de leidinggevenden van de basisschool en kinderopvang binnen een kindcentrum op één lijn zitten. Het kan namelijk best ingewikkeld zijn om een duurzame samenwerking tussen de verschillende organisaties aan te gaan.

‘Wij hebben steeds kleine stapjes gezet’, vertelt Morssinkhof. ‘De teams hebben elkaar regelmatig ontmoet en leren elkaar goed kennen. Beide teams delen nu bijvoorbeeld de teamkamer. Dat was in het begin best wel even wennen.’

‘Qua regelgeving is het best een uitdaging om een kindcentrum te worden. Maar we zijn gemotiveerd omdat wij erin geloven en enthousiast zijn. Welslagen is uiteindelijk afhankelijk van de mensen die erin geloven.’

Toen beide organisaties hadden besloten om ervoor te gaan, werden de ouders geïnformeerd. ‘Die hadden natuurlijk ook wel vragen, onder andere wat er dan allemaal ging veranderen en of dat überhaupt wel nodig was’, begrijpt Morssinkhof. ‘Maar inmiddels zijn ouders ook echt heel tevreden. We hebben de kinderen nu in gezamenlijkheid veel meer te bieden dan voorheen, toen we apart waren. Bij de opening van ons kindcentrum was dat al duidelijk te zien, het leek net één grote familie. Groot en klein, iedereen hoort erbij.’

Directeur Linda Morssinkhof van de Montessorischool (rechts) en Bianca Mafait van Smallsteps tijdens de opening van het Montessori Kindcentrum, samen met wethouder van Willigen.


Toekomst

Linda Morssinkhof is blij met de samenwerking met de kinderopvang, maar daar houdt het voor haar niet op. ‘De wereld wordt complexer, wij kunnen het als school niet allemaal alleen. Er zijn zoveel andere factoren die invloed hebben op kinderen. Bij de BSO zijn we van plan om een uitgebreid creatief aanbod te bieden, waarbij talenten van kinderen ontwikkeld worden die ook aansluiten bij de vaardigheden bij de vaardigheden die op school geleerd worden Ik denk bijvoorbeeld aan muzikale en creatieve ontwikkeling, zoals knutselen. Ook hebben we nu een schoolmaatschappelijk werkster op school, waardoor kinderen en ouders laagdrempelig met iemand in vertrouwen kunnen praten. Daarnaast is er een aantal keren per week een logopedist op school aanwezig. Dergelijke hulpverlening hoort ook bij een kindcentrum. In de toekomst zou ik graag nog meer de verbinding met Jeugdzorg aan willen gaan.

We zijn echter gestart bij de peuters en kleuters met het kindcentrum, omdat je daar echt het verschil kan maken. Bij het jonge kind leg je de basis voor de toekomst.’

Hoeveel kindcentra zijn er binnen OOZ?

Er zijn nu negen OOZ-basisscholen die een kindcentrum vormen samen met kinderopvang, veelal van Doomijn en Partou. De negen scholen zijn: Montessorischool, De Markesteen, Heidepark, De Schatkamer, Het Festival, De Werkschuit, De Wieden, De IJsselhof en De Marshof.

Meer in de praktijk

Het onderwijs op onze Oekraïense school

Dit jaar werd razendsnel de Oekraïense School in Zwolle opgezet. Een plek waar kinderen uit Oekraïene samen kunnen wennen aan Nederland. Lees meer

Het regent complimentjes op OBS De Octopus

Op OBS de Octopus zijn kinderen heel goed geworden in complimentjes geven. Er staat een heuse complimentenmachine! Lees meer

Leerlingen vol plannen voor dit nieuwe schooljaar

Na een mooie zomer zijn onze basisscholen, middelbare scholen en speciaal onderwijs weer begonnen. Eloise (groep 7 op De IJsselhof) en Bjorn (brugklas havo op de Ambelt) zijn vol plannen het nieuwe schooljaar begonnen. Lees meer

Jitske en Lisa slagen voor havo en vmbo-tl via staatsexamen

Veel leerlingen zijn weer geslaagd. Sommigen op een andere manier dan anderen, zoals Jitske en Lisa van onderwijscentrum de Twijn. Zij slaagden voor havo en vmbo-tl via het staatsexamen. Wat is het verschil? Lees meer

Praktisch Leren

Sommige kinderen leren graag door te dóen. Zij kunnen terecht bij Praktisch Leren, waar ze veel in de praktijk bezig gaan, zoals bijvoorbeeld met koken of techniek. Lees meer

Leren in de échte wereld

Op Het Avontuur in Dalfsen werken ze met het lesprogramma Jeelo. Het doel? Niet alleen uit de boeken leren, maar de wereld ingaan. Leerlingen laten zien wat er speelt. Hoe werkt dat? Lees meer

Jonge talenten op onze scholen

Elke leerling heeft zijn eigen talent, iets waar hij of zij goed in is en heel leuk vindt om te doen. Wij spraken Mila, Yosina en Rafaël, die naast hun school bijzondere dingen doen. Lees meer

Playing for Success

Er zijn soms kinderen op school die niet zo lekker in hun vel zitten. Ze hebben faalangst of weinig zelfvertrouwen. Voor zulke kinderen van OOZ-scholen is er Playing for Success. Lees meer

Ons praktijkonderwijs werkt aan duurzaamheid

Door een mooie samenwerking tussen het praktijkonderwijs en de Stichting Kringloop leren leerlingen over duurzaamheid en circulariteit. Ook doen ze werkervaring op in de winkels. Lees meer

Energiezuinig racen

Ontwerp, techniek, marketing: zestien scholieren van het Gymnasium Celeanum hebben alles zelf bedacht om hun energiezuinige auto te bouwen. Met succes, want ze mogen meedoen aan een race in Londen! Lees meer

Het basisschool ABC voor starters

De grote dag is aangebroken. Uw kind mag naar de basisschool. Een groot avontuur waarbij het aan heel veel nieuwe dingen en nieuwe mensen zal moeten wennen. Ook voor u als ouder is het een spannende tijd.... Lees meer

Schaken met je maatje

Kinderen leren heel veel van elkaar. Daarom zijn er maatjesprojecten op onze scholen, waarbij kinderen elkaar helpen met activiteiten en hobby's. Op Het Palet in Hattem vinden we daar een mooi voorbeeld van! Lees meer

Van bijbaan naar loopbaan in onderwijs!

Bovenbouwleerlingen havo en atheneum van OOZ kunnen sinds dit schooljaar deelnemen aan het tutoringproject bij OOZ. Ze krijgen dan een bijbaan op een basisschool om te ontdekken of ze talent voor de klas hebben! Lees meer

Cito-toets verdwijnt uit de kleuterklas

Jarenlang werd de Cito-toets afgenomen vanaf de kleuterklas. Na veel discussie verdwijnt de toets daar binnenkort. Is het goed om kleuters al met de Cito te toetsen? Wat is een geschikt alternatief? Lees meer

Wennen aan school, 3 tips voor uw peuter

Naar school gaan is steeds een beetje meer loslaten. Voor de meeste kinderen begint dat al als ze 4 zijn. Eerst de kinderopvang. Dan de wendagen op school. Hoe zorgt u dat deze momenten soepel verlopen? Lees meer

Speciale helden op De Twijn

Als je schildert is alles mogelijk. Dat ontdekten leerlingen van De Twijn in een kunst- en cultuurproject eerder dit jaar. Ze mochten hun fantasie de vrije loop laten voor een expositie in Hedon.... Lees meer

Kindertalentenfluisteraar

Het is belangrijk dat kinderen leren wat hun talenten zijn, wat ze leuk vinden en waar ze energie van krijgen. Speciale kindertalentenfluisteraars helpen hen daarbij. Lees meer

Grote Peuter Dag

Het is best spannend als uw kind toe is aan de basisschool. Hoe kiest u een fijne en goede school? En wat gaat uw kind daar leren en ontdekken? Lees meer

5 vragen over ‘het schot voor de boeg’

In groep 7 krijgen kinderen en hun ouders een 'schot voor de boeg' van de meester of juf. Zo kunnen ze vast nadenken over het vervolg op de basisschool. Lees meer

Moorddiner op de Capellenborg

Dat leerlingen van de Capellenborg heel veelzijdig zijn in hun talent, was goed te merken tijdens het Moorddiner dat ze voor 72 gasten organiseerden. Een culturele en culinaire beleving! Lees meer
Stel je vraag