Kijk op onderwijs

Onderwijs voor iedere leerling, op elk niveau

7 x verder met leren

Als OOZ zien we de schooltijd van onze leerlingen als een tijd waarin zij zichzelf, anderen en de wereld beter kunnen leren kennen. Goed onderwijs wordt dan ook door méér bepaald dan cijfers alleen. Het onderwijs op OOZ-scholen is daarom een juiste balans tussen kennis en vaardigheden, samen leven en persoonlijk groeien.

Een uitgebreidere kijk op onderwijs? Klik hier.

Onze visie in de praktijk? Klik hier.

Uw kind als uitgangspunt!

Door leerlingen écht te kennen kunnen OOZ-scholen maatwerk bieden op elk niveau. De mogelijkheden en interesses van uw kind zijn onze inspiratie.

Welkom van 0 tot 18 jaar

Iedere leerling kan gedurende zijn hele schooltijd onderwijs volgen bij OOZ. Dat zorgt voor een soepele overgang van primair naar voortgezet onderwijs. We kennen de leerling, zijn sterktes, talenten en uitdagingen al.

Constant in ontwikkeling

Maatschappelijke thema's als globalisering, duurzaamheid, burgerschap en digitalisering jagen vernieuwingen in ons onderwijs aan. OOZ-scholen staan in constante verbinding met de omgeving, versterken wat goed is en verbeteren wat nodig is.

Ouder en leerkracht zijn partners in onderwijs

Onze leerkrachten hebben verstand van onderwijs. U heeft verstand van uw kind. Daarom werken we graag samen, om uw kind optimaal voor te bereiden op zijn toekomst.

Jezelf en de ander leren kennen

De kennis en vaardigheden die uw kind opdoet, leert het ook in te zetten in de wereld. Persoonlijke ontwikkeling en leren samenleven zijn daarom in alles wat we doen verweven.

Brede mogelijkheden

Uw zoon of dochter kan bij OOZ kiezen uit veel verschillende niveaus, richtingen en specialisaties. Van praktijkonderwijs tot gymnasium. En van sport, muziek of biologie tot media, theater of techniek.

OOZ garandeert onderwijskwaliteit

Onze samenwerking bestaat uit bijna veertig scholen. Door deze schaalgrootte hebben we eigen onderwijsspecialisten in dienst. Ook benutten we de expertise van onze honderden leerkrachten en docenten.

"Goed onderwijs brengt kinderen veel méér dan cijfers alleen!"

Kees Elsinga, voorzitter college van bestuur OOZ