Kijk op onderwijs

Onderwijs voor iedere leerling, op elk niveau

Speerpunten van OOZ

Bij OOZ krijgt iedere leerling onderwijs van hoog niveau. In het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

OOZ heeft onderwijs voor iedere leerling, op elk niveau

Leerlingen volgen bij ons primair, voortgezet of speciaal onderwijs. Iedere school biedt keuzevakken, themamodules of extra niveaus die passen bij de interesses en talenten van jouw zoon of dochter.

Bij OOZ kan een leerling zijn hele schooltijd leren

Iedere leerling kan zijn hele schoolloopbaan onderwijs volgen bij OOZ. Dat zorgt voor een soepele overgang van primair naar voortgezet onderwijs. We kennen de leerling, zijn sterktes, talenten en aandachtspunten al.

OOZ innoveert haar onderwijs

OOZ-scholen groeien mee met de tijd. Internationalisering, burgerschap en digitale leermiddelen staan steeds vaker centraal. In de lessen is er bijvoorbeeld volop aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden en uitwisselingsprojecten.

Ouder en leerkracht zijn partners in onderwijs

Onze leerkrachten hebben verstand van onderwijs. Jij hebt verstand van jouw kind. Daarom werken we graag samen, om jouw kind optimaal voor te bereiden op zijn toekomst.

Maatwerk voor iedere leerling

Leerlingen die excelleren of die juist moeite hebben met een vak, krijgen bij ons extra aandacht. Ze volgen bijvoorbeeld school overstijgende vakken of ze lopen stage.

OOZ biedt een podium voor talent

Jouw zoon of dochter kan bij OOZ kiezen uit veel verschillende richtingen en specialisaties, bijvoorbeeld in sport, muziek, biologie, media, theater of techniek.

OOZ garandeert onderwijskwaliteit

Onze samenwerking bestaat uit ruim veertig scholen. Door deze schaalgrootte hebben we eigen onderwijsspecialisten in dienst. Ook benutten we de expertise van onze honderden leerkrachten en docenten.

"Goed onderwijs geeft leerlingen méér dan cijfers."

Een woordgrapje. Of toch niet?

Met woordspelingen de vinger op de gevoelige plek in het onderwijs leggen? Laat je inspireren door de woorden van Ivan Words!

Lees meer

Jouw talent, jouw school…

Wat is jouw talent? Onze scholen helpen je graag met dat te ontwikkelen!

Lees meer

Welk onderwijs past jou?

Sommige kinderen leren beter en met meer plezier als ze net even anders benaderd worden.

Lees meer
Meer inspiratie