VSO De Twijn

Een gewone school, maar speciaal waar het nodig is. Onderwijscentrum de Twijn, locatie Dr. Hengeveldweg, biedt voortgezet speciaal onderwijs en zorg die op een reguliere school niet geboden kan worden.

De Twijn verzorgt voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18/20 jaar. Leerlingen die hulp of begeleiding nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk op hun eigen school krijgen. Als het ook maar enigszins kan, blijven leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Dat noemen wij 'gewoon als het kan'.

Als de hulpvraag zo groot wordt, dat de eigen school niet meer het juiste antwoord heeft, dan is de leerling gebaat bij gespecialiseerd onderwijs op De Twijn. Dat noemen we 'speciaal als het moet’. In alle gevallen zoeken we samen met de ouders en met de leerkrachten van de school naar de beste oplossing. Voor het maken van deze afweging krijgen wij ondersteuning van ons eigen expertiseteam.

Bekijk website
USP
  • Combinatie onderwijs en zorg
  • Basisonderwijs en vervolgonderwijs
  • Praktijkcertificaten en diploma's
  • Trajectbureau voor voorbereiding op werk

Vragen over VSO De Twijn?

Heeft u vragen over de aanmelding of wilt u een afspraak maken voor een oriënterend bezoek, belt u dan met Anita Cangir-Bredenhoff.

Locatie

VSO De Twijn