Montessorischool

Montessori Basisschool en Kindcentrum
Onderwijs is voorbereiding op het leven, waarbij meer wordt gevraagd dan alleen kennis. Dát is ons onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Wij helpen kinderen bij het verkennen en leren van ervaringen in een veilige en geordende omgeving die uitdaagt tot (samen)werken en leren.

Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren. Daar sluiten wij in ons onderwijs bij aan. Ze krijgen veel ruimte en vrijheid om zelf te ontdekken en te groeien, uiteraard binnen duidelijke kaders en verantwoordelijkheden. Leren kiezen en zelf de volgorde bepalen zijn belangrijke stappen op weg naar zelfstandigheid. Kinderen kunnen zelf hun werkjes kiezen, en iedereen maakt af waar je aan begonnen bent. Vrijheid en (zelf)discipline gaan hand in hand.

We dagen kinderen continu uit, stimuleren hen en bieden structuur, passend bij hun ontwikkelingsfase. Zo prikkelen we ze om een onderzoekende houding aan te nemen. Onze doorgaande leerlijnen zorgen voor samenhang in het aanbod. Dat gaat van heel concreet in de onderbouw naar steeds abstracter.

Bekijk website
USP
  • Sfeervolle school
  • Thematisch werken
  • Centraal gelegen in Zwolle
  • Montessori voor iedereen
  • Oog voor de maatschappij
  • Voorschoolse en buitenschoolse opvang

Vragen over Montessorischool?

Neem dan contact met ons op

Locatie

Montessorischool