De Vlonder

'Samen spelen, samen leren, samen leven!’. Het is het motto van openbare basisschool De Vlonder in Hattem. Samen zorgen we voor een fijne en veilige omgeving: de ideale basis om te leren en ontwikkelen.

Wij hebben als doel de kinderen effectief voor te bereiden op hun verdere leven. Onze focus op de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt daarin een stevige basis. In september 2015 heeft de inspectie onze school op dit terrein bestempeld als ‘voorbeeld voor andere scholen’. Overigens zijn we ook een school van gewoon dóen: niet bang zijn om fouten te maken - daar leren we van.

We vinden het belangrijk dat De Vlonder een afspiegeling is van de maatschappij. Ieder kind is welkom op onze school, we vieren diversiteit. Wij zijn een ontmoetingsschool waar kinderen zich thuis voelen. Daar zijn wij trots, net als op ons goede onderwijs. We gebruiken de 'Alles-in-1-methode' die iedere leerling op zijn of haar niveau aanspreekt. Zo blijven we samen bij de les.

Bekijk website
USP
  • Uitstekend schoolklimaat
  • Motiverend onderwijs door geïntegreerd onderwijs
  • Goede resultaten
  • Zeer betrokken team

Unieke kenmerken

Momenteel bezoeken circa 140 leerlingen de school. Het team van onze school is vrolijk, enthousiast en de medewerkers zijn veranderingsbereid. Kenmerkend hiervoor is de manier waarop het team werkt aan continue verbetering. De Vlonder is bijvoorbeeld een officiële leerschool van de Katholieke Pabo Zwolle en Hogeschool Windesheim. Het ontwikkelen van de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen, betekent dat wij ons team hier uitgebreid in trainen. Bij ons mag iedereen (kind en ouder) zijn wie je bent. Kinderen laten regelmatig aan hun ouders zien wat ze geleerd hebben / waar ze mee bezig zijn.

Geïntegreerd onderwijs

Kleuters krijgen bij ons op hun eigen manier onderwijs, passend bij hun (nog jonge) leeftijd. Met veel spelen en bewust gekozen ontwikkelingsmateriaal. Taal en lezen heeft op onze school bijzondere aandacht, omdat dit de basis vormt voor verdere ontwikkeling. De school werkt met geïntegreerd onderwijs. Dat betekent dat de stof die de leerlingen moeten leren in projecten verwerkt is; voor leerlingen (en leerkrachten) is deze werkwijze erg motiverend omdat de stof direct betekenis krijgt. Ook komt de stof daardoor herkenbaar terug in het dagelijks leven, waardoor het ook beter onthouden wordt.

Vragen over De Vlonder?

Neem dan contact met ons op!

Locatie

De Vlonder