De Octopus

De Octopus is een openbare brede basisschool in Zwolle-Zuid. Alle kinderen zijn welkom. Dat maakt onze school zo divers, net als de samenleving waar we onze leerlingen op voorbereiden.

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. In een sfeer van geborgenheid en veiligheid voelt ieder kind zich thuis. Bij De Octopus is het daarom prettig leren, ontwikkelen en groeien. En dat doet ieder kind op zijn eigen manier. Kinderen verschillen immers van elkaar, dat is natuurlijk.

Daarom stemmen wij ons onderwijs af op ieders talenten en mogelijkheden. Door kinderen te laten samenwerken ervaren ze dat iedereen waardevolle eigenschappen heeft. Zo ontstaat er wederzijds respect en een fijne omgeving waarin we met en van elkaar leren.

Samenwerken: Door kinderen te laten samenwerken ervaren ze dat iedereen waardevolle eigenschappen heeft. Door contacten met scholen in het buitenland hopen we dat deze waardering grensoverschrijdend is.

Maatschappij: De maatschappij verandert snel. Het is belangrijk dat het onderwijs blijft aansluiten bij de belevingswereld van het kind. De omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderen leren niet alleen van hun omgeving, maar dragen hier ook zorg voor.

Toekomst: De school moet toekomstgericht zijn om kinderen goed voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Waardevolle lessen uit het verleden mogen we daarbij niet vergeten.

Bekijk website
USP
  • Aandacht voor elkaar
  • Aandacht voor de toekomst
  • Persoonlijke groei
  • Cognitieve groei
  • Een traditioneel rooster met continue opvang

Vragen over De Octopus?

Neem dan contact met ons op

Locatie

De Octopus