OOZ VO-voorlichting

OOZ & Voortgezet onderwijs

Voorgezet onderwijs OOZ
OOZ biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 21 jaar. De voor Nederland unieke diversiteit aan scholen, onderwijsprogramma’s en schoolprofielen zorgt ervoor dat er voor iedere leerling op een school van OOZ volop kansen zijn om talenten en mogelijkheden te ontplooien. Het volgen van onderwijs binnen OOZ biedt grote voordelen voor leerlingen die de overstap naar voortgezet onderwijs maken. Door onze basis- en VO-scholen wordt namelijk als één keten samengewerkt aan een warme overdracht, doorgaande leerlijnen en vernieuwende onderwijsconcepten. De overgang van groep 8 naar de brugklas is een belangrijk onderdeel van deze samenwerking.

OOZ VO-voorlichting
Groep 8 leerlingen staan voor een belangrijke keus dit schooljaar: het kiezen van een nieuwe school voor na de basisschool. Daarvoor is een bezoek aan de school het fijnste, om de sfeer te proeven, lessen te volgen en kennismaken met de docenten en de leerlingen. Wij hopen daarom dit schooljaar weer veel toekomstige brugklassers en hun ouders op onze scholen te mogen ontvangen.

De VO scholen van OOZ

NAAR WELKE SCHOOL GA JIJ STRAKS?

Voordat je (samen met je ouders/verzorgers) een school kiest willen wij je graag goed informeren, gelegenheid geven tot het stellen van vragen en je de kans geven een goed beeld te vormen van de scholen voor voortgezet onderwijs van OOZ. Hiervoor is -in samenwerking met ons basisonderwijs- een uitgebreid voorlichtingstraject opgezet met informatiematerialen, voorlichtingsavonden, groep 8 schoolbezoeken, Open Lesmiddagen en Open Dagen.

Weten wat je wilt, kiezen wat bij je past. Dat vraagt om tijd en ruimte. Het vraagt ook om ontdekken wie je bent en wat je kunt, wat je talenten zijn en waar je blij van wordt. Weet je dat, dan maak je een bewuste keuze: een weloverwogen stap van basis- naar voortgezet onderwijs. Precies wat Onderwijsroute 10-14 mogelijk maakt.

Van kinderen wordt tegenwoordig veel gevraagd. Zeker zo rond hun tiende levensjaar staan ze voor belangrijke keuzes: welk niveau past mij, welke opleiding en school kies ik? Natuurlijk zijn er kinderen die, zo jong als ze zijn, al weten wat ze willen en kunnen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. En dat hoeft ook niet! 10-14 biedt leerlingen alle ruimte om hun talenten en mogelijkheden te verkennen. Bij ons kun je zelfs al instromen vanaf groep 7.

Verantwoord kiezen wat bij je past!
Basis- en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14. Leerlingen kunnen bij ons doorgroeien in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding staan leerlingen aan hun eigen roer: interesses, talenten en mogelijkheden staan centraal, het onderwijs wordt daarop afgestemd. Op die manier ontdekken kinderen wie ze zijn en wat ze kunnen. In eigen tempo en op een passend niveau, tot ze weten wat ze werkelijk willen. Op deze wijze stellen we het definitieve VO-advies uit tot halverwege klas 2 en is er voor kind en ouders tijd om een verantwoorde, passende keuze te maken. Dát is 10-14.

Waar vind je 10-14?
Onderwijsroute 10-14 heeft een locatie bij de Van der Capellen scholengemeenschap én de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie mavo- havo-atheneum. Je kunt dus de locatie kiezen die jou het beste past!

Meer weten over 10-14? Neem dan contact met ons op om nader kennis te maken! Dit kan per mail door een bericht te sturen naar contact@10-14.nl, via het formulier op onze website, of telefonisch.

Wilt u ons volgen op social media? Dat kan! U kunt ons volgen op YouTube, LinkedIn, Instagram of Facebook. De linkjes naar onze pagina’s kunt u terugvinden op onze website.

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Sebastiaan van der Laan

06 827 607 55

s.vanderlaan@ooz.nl

Bekijk de website

De Capellenborg is een openbare school voor voortgezet onderwijs in Wijhe. Kenmerkend voor onze school is de aandacht voor sport en kunstzinnigheid. Onze school heeft ongeveer 360 leerlingen en is daarmee een relatief kleine school. Deze kleinschaligheid houdt in dat de school erg overzichtelijk en laagdrempelig is. Leerlingen worden gekend en er heerst een gemoedelijke sfeer.

Daarnaast is er aandacht voor iedere leerling. De mentor houdt het wel en wee van de leerling in de gaten en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Door ons aanbod van keuzestromen in de eerste twee leerjaren bieden wij de leerlingen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Deze keuzestromen zijn gericht op de interesses en vaardigheden van de leerlingen en niet op het kennisniveau.

Bekijk hier onze Activiteitenkalender!

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Sander Schipper

0570 521 482

s.schipper@ooz.nl

Bekijk de website

Ontdekken wat bij je past  

 

Op de Van der Capellen leer je wat bij je past. Ontdek waar je blij van wordt tijdens de Capellen Clubz en houd thuis tijd over voor je hobby’s door onze thuiswerkarme school. Als je het leuk vindt, kan dat ook in het Engels op de English Academy.  

 

Samen maken we de school 

Op de Van der Capellen werken we veel met elkaar samen. Zo leer je andere brugklassers kennen bij Clubz, helpen de leerlingen uit Atheneum 6 bij het brugklaskamp en organiseert de leerlingenvereniging de brugklasdisco.

  

Thuiswerkarm 

Wij zijn een thuiswerkarme school (TAS): je maakt het grootste deel van je huiswerk in de middag op school onder begeleiding van docenten. Je kunt kiezen waar je behoefte aan hebt: in stilte huiswerk maken, samenwerken of vragen stellen aan een docent.

 

Capellen Clubz 

In de onderbouw kun je ontdekken wat bij je past tijdens Capellen Clubz. Drie keer per jaar kies je een Clubz. Je kunt kiezen uit theater, muziek, sport, atelier, ICT&design en science.

 

English Academy  

Wij zijn al ruim 25 jaar een gecertificeerde, senior school voor tweetalig onderwijs. Als je kiest voor onze Engelstalige route dan volg je in de onderbouw 75% en in de bovenbouw 35% van je lessen in het Engels.

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Chris Nieuwenhuis

06 496 149 77

c.nieuwenhuis@ooz.nl

Bekijk de website

Het Celeanum is het enige zelfstandige gymnasium in Zwolle en omgeving. De school is openbaar, iedereen is welkom, ongeacht levensbeschouwing of afkomst. Deze diversiteit helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.

Met zo’n 720 leerlingen is onze school klein en overzichtelijk. Iedereen kent elkaar. Deze kleinschaligheid zorgt voor een veilige en prettige sfeer op school. Onze school kent een actieve leerlingenparticipatie en een goede leerlingbegeleiding.

De school biedt een VWO-plusopleiding. Op het Celeanum krijgen de leerlingen Grieks en Latijn en doen zij in minimaal één van deze vakken eindexamen. De school is ook geschikt voor leerlingen die iets extra’s willen of uitdaging nodig hebben. Zo is er voor hoogbegaafde leerlingen het Cnopiusplusprogramma. Voor jonge begaafde leerlingen die de basisschoolstof hebben afgerond, maar sociaal-emotioneel nog niet helemaal klaar zijn voor de brugklas, is er een speciaal tussenjaar: Jong Celeanum.

Het Gymnasium Celeanum is ambitieus. We stimuleren leerlingen om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen krijgen bijzondere vakken aangeboden, zoals Cambridge Engels, Grieks en Latijn, Technology & Design en filosofie. Ook kunnen leerlingen een eigen project doen in het Honoursprogramma en op uitwisseling gaan naar het buitenland. Er is veel aandacht voor cultuur, internationalisering en sport. Grenzeloos leren dus!

VOORLICHTING
Kijk hier voor de voorlichtingsmomenten van het Gymnasium Celeanum. (De data verschijnen z.s.m. ook in de agenda op deze site)

Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Thera Kruizinga

06 577 465 32

tkruizinga@celeanum.nl

Bekijk de website

Het Van Kinsbergen college biedt onderwijs voor iedereen. Bij ons bewandelt iedere leerling z’n eigen leerroute, op eigen niveau en in eigen tempo. Dat maakt ons onderwijs heel persoonlijk.

Het open karakter van onze school maakt dat elke leerling zich welkom voelt. Dat gevoel versterken wij door ons te richten op de persoonlijke behoeften, ambities en talenten van onze leerlingen. Ieder vaart een eigen koers.

Met de iPad als leerhulpmiddel volgen de leerlingen hun individuele leerroute. Hierin wordt elke leerling gezien, gehoord en gecoacht door een eigen mentor. Samen stellen zij kaders en doelen. Daarmee worden talenten ontwikkeld en bereiden de leerlingen zich voor op de wereld van nu en de toekomst.

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Heidy van den Berg

0525 682 205

h.vandenberg@ooz.nl

Bekijk de website

Informatieavond iPad voor ouders nieuwe brugklassen (verplaatst van 14 mei)

- ouders nieuwe bruggers schooljaar 2024-2025

dinsdag 28 mei 2024 | 19:30 - 20:30

Meer informatie >
Controleer voor uw bezoek aan een VO-school of er wijzigingen zijn

Onderwijsroute mens& biedt vrijeschoolsonderwijs op mavo, havo en atheneumniveau.

Leren doe je met je hele lijf: je hoofd, je hart én je handen. Daarom geven onze leraren niet alleen les in de klas, maar ook in de natuur en in de wijk, in de kunstruimte, de hout- en metaalwerkplaats, het muzieklokaal, de textielklas en de schooltuin. Er is binnen deze onderwijsroute veel aandacht voor zelfkennis en sociale vorming. Het docententeam van mens& denkt doorlopend na over de beste vorm van leren.

Als mens sta je niet op jezelf. Je maakt deel uit van een groter geheel. Bij mens& ontdek je je kwaliteiten en talenten en leer je hoe je die kunt inzetten in onze snel veranderende wereld. Onderwijsroute mens& is geïnspireerd op de Waldorfpedagogiek. Bij ons leer je zien wie je bent, zodat je kunt worden wie je wilt zijn. De leerlingen worden via een uitgekiende combinatie van theorie, kunst en ambacht voorbereid op de centrale eindexamens van mavo, havo en atheneum. Je leert het beste van, en met, elkaar. Daarom hebben we bij mens& heterogene klassen waarin leerlingen van alle niveaus samen les krijgen.

 

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Martijn Marsman

0652012851

m.marsman@ooz.nl

Bekijk de website

Op de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie mavo-havo-atheneum, wordt een jaar langer de tijd genomen voordat de definitieve keuze voor het niveau wordt gemaakt. Zo krijgt elk kind rustig de tijd om te laten zien wat het beste bij hem of haar past. Soms is dit al sneller duidelijk. Er is een rijk gevarieerd lesaanbod, afgestemd op de interesses en voorkeuren. Met de juiste keuze voor een traject nemen het plezier, de motivatie en de resultaten toe. Ook de persoonlijke begeleiding vanuit het mentoraat en de zorg dragen hieraan bij. Onderbouwleerlingen volgen de lessen zoveel mogelijk in hun eigen gebouw; ze vinden een vertrouwde, veilige plek in hun eigen aula of op plein B.

Er worden diverse trajecten aangeboden: Techniek, Moderne Media, Sport, Technasium, Fastlane English en Regulier (modules CKV).

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Ellen Holterman

06 282 697 69

e.holterman@ooz.nl

Bekijk de website

Op het vmbo van de Thorbecke Scholengemeenschap leer je vanaf klas 1 niet alleen uit de boeken maar vooral in de praktijk. Leerlingen met een advies Basis- , Kaderberoepsgerichte of Gemengde leerweg mogen op deze school de handen uit de mouwen steken en op een leerzame manier lekker bezig zijn.

De locatie vmbo-PrO biedt in de onderbouwvakscholen en in de bovenbouwrichting de volgende trajecten aan: Media, Vormgeving en ICT (MVI), Zorg & Welzijn (ZW), Mobiliteit & Transport (MOBT), Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Economie & Ondernemen (EO).

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Henk Jeurink

038 4262 800

h.jeurink@ooz.nl

Bekijk de website

Het Zeven Linden College houdt haar onderwijs graag actueel en gericht op de toekomst. Leerlingen ontwikkelen zich op onze school door Persoonlijk Leren. Leerlingen en medewerkers bouwen samen iedere dag aan goed onderwijs in een fijne, open sfeer: we vinden het belangrijk om elkaar te zien en ruimte te geven om te groeien. Dat doet iedereen op een eigen manier.

We investeren bewust in aandacht. Dit zie je terug in de aanpak in de lessen, maar ook in het lesrooster. Leerlingen starten een schooldag tijdens de tweejarige brugperiode met een dagstart en hebben in het eerste jaar wekelijks een coachgesprek. Hier wordt met de hele klas gesproken over actuele onderwerpen die de groep bezighouden, ook het journaal en de planning van die dag worden doorgenomen.

Op onze school krijgt een leerling de kans om talent te ontwikkelen. Naast algemene vakken als Nederlands, Engels en wiskunde kiest de leerling een persoonlijke Line: een Talentstroom die uitdaging biedt. Deze keuzes zijn heel divers binnen een klas: iedere leerling, ongeacht het onderwijsniveau, gaat bij ons een uitdaging aan binnen de Sport-line, Design-line, Tech-line of Stage-line.

Gelukkig staan onze leerlingen er niet alleen voor bij ontwikkeling en uitdaging. Vanaf het eerste leerjaar wordt  nauw samengewerkt met een Persoonlijke Coach. Deze Coach heeft samen met de leerling gesprekken over de persoonlijke leerdoelen. Ook ouders en verzorgers worden regelmatig betrokken bij deze gesprekken. We werken voornamelijk digitaal: iedereen heeft 24/7 toegang tot voortgang, rooster, opdrachten, feedback, enzovoort.

Leerlingen krijgen de ruimte om ideeën te ontplooien en worden aangemoedigd om mee te doen aan veel leuke en interessante activiteiten: sportevenementen, projecten, leerlingenraad, introductieweek, (veld)excursies, (buitenland)reizen, gastlessen, proeflessen op een Universiteit, enzovoort.

Het Zeven Linden College is een school met een uniek en breed onderwijsaanbod, waar je je route kunt kiezen en kansen mag pakken.

 

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Sonja Bakhuis

0523 615 851

s.bakhuis@ooz.nl

Bekijk de website

DE GROTE STAP

VAN GROEP 8 NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Aan het einde van de basisschool wordt een nieuwe school gekozen. Dit is een spannende keuze en bijzondere periode voor leerlingen en ouders. Er zijn wellicht veel vragen. Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt er geleerd op deze scholen? Hoe kun je de school vinden die bij jou past, bij jouw talenten, interesses en mogelijkheden? En welke school sluit goed aan op het onderwijs dat je nu volgt?

stappen
1: Voorlichtingsavonden
op basisscholen

Op de basisscholen van OOZ worden voorlichtingsavonden georganiseerd. Op deze avonden wordt informatie gegeven over het voortgezet onderwijs en de VO-scholen van OOZ . U krijgt antwoord op vragen als: Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er binnen OOZ? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt geleerd op deze scholen? Tevens krijgt u gelegenheid om vragen te stellen.

Wanneer uw kind op een basisschool van OOZ zit krijgt u via de school informatie over deze VO-voorlichtingsavond.

2: Groep 8
bezoekt scholen
voor Voortgezet Onderwijs

Samen met de hele groep 8 worden vanuit de basisschool bezoeken gebracht aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs. De toekomstige brugklassers krijgen een programma waarmee ze kennismaken met de school.

3: Voorlichtings-
avonden, Open Dagen
en Open Lesmiddagen

Er worden Voorlichtingsmiddagen, -avonden, Open Dagen en Open Lesmiddagen georganiseerd. Op deze VO-voorlichtingspagina staan per school alle data vermeld

4: Schooladvies van
de basisschool

De basisscholen geven voor 1 maart een schooladvies.

5: Aanmelden
voor Voortgezet
Onderwijs!

De aanmelding verloopt in overleg met de basisschool.
Voor de Zwolse VO-scholen en het van Kinsbergen college in Elburg geldt de aanmeldingsdatum 15 maart. De Sallandse VO-scholen -waaronder de Capellenborg in Wijhe- hebben als aanmeldingsdatum 1 maart. Voor de Zeven Linden in Dedemsvaart geldt 1 april.

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem dan contact op met één van onze voorlichters

Sebastiaan van der Laan

10-14, Zwolle 06 827 607 55 s.vanderlaan@ooz.nl

Sander Schipper

Capellenborg, Wijhe 0570 521 482 s.schipper@ooz.nl

Chris Nieuwenhuis

Capellen, Zwolle 06 496 149 77 c.nieuwenhuis@ooz.nl

Thera Kruizinga

Gymnasium Celeanum, Zwolle 06 577 465 32 tkruizinga@celeanum.nl

Heidy van den Berg

Van Kinsbergen College, Elburg 0525 682 205 h.vandenberg@ooz.nl

Martijn Marsman

Onderwijsroute mens&, Zwolle 0652012851 m.marsman@ooz.nl

Ellen Holterman

Thorbecke SG mha, Zwolle 06 282 697 69 e.holterman@ooz.nl

Henk Jeurink

Thorbecke SG vmbo-pro, Zwolle 038-4262800 h.jeurink@ooz.nl

Sonja Bakhuis

Zeven Linden College, Dedemsvaart 0523 615 851 s.bakhuis@ooz.nl