OOZ VO-voorlichting

Naar welke school ga jij straks?

OOZ & Voortgezet onderwijs

OOZ biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De voor Nederland unieke diversiteit aan scholen, onderwijsprogramma’s en schoolprofielen zorgt ervoor dat er voor iedere leerling op een school van OOZ volop kansen zijn om talenten en mogelijkheden te ontplooien. Het volgen van onderwijs binnen OOZ biedt grote voordelen voor leerlingen die de overstap naar voortgezet onderwijs maken. Door onze basis- en VO scholen wordt namelijk als één keten samengewerkt aan een warme overdracht, doorgaande leerlijnen en vernieuwende onderwijsconcepten. De overgang van groep 8 naar de brugklas is een belangrijk onderdeel van deze samenwerking.

Lees meer over OOZ
Uitdagend onderwijs met moderne onderwijsconcepten Moderne onderwijsconcepten
Unieke diversiteit op alle niveaus aan onderwijsprogramma’s en schoolprofielen Diversiteit van onderwijsprogramma's
Volop kansen om talenten en mogelijkheden te ontplooien Kansen ontplooien
Veel aandacht voor een goede overgang van groep 8 naar de brugklas Aandacht voor overgang van groep 8 naar brugklas

DE GROTE STAP

VAN GROEP 8 NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Aan het einde van de basisschool wordt een nieuwe school gekozen. Dit is een spannende keuze en bijzondere periode voor ouders en leerlingen. Er zijn wellicht veel vragen. Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt er geleerd op deze scholen? Hoe kunt u de school vinden die past bij uw kind, bij zijn of haar talenten, interesses en mogelijkheden? En welke school sluit goed aan op het onderwijs dat uw kind nu volgt?

stappen
1: Voorlichtingsavonden
op basisscholen

Op de basisscholen van OOZ worden voorlichtingsavonden georganiseerd. Op deze avonden wordt informatie gegeven over het voortgezet onderwijs dat OOZ biedt. U krijgt antwoord op vragen als: Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er binnen OOZ? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt geleerd op deze scholen? Tevens krijgt u gelegenheid om vragen te stellen.

Alle voorlichtingsavonden beginnen om 20.00 uur. Ook als uw kind niet op een basisschool van OOZ zit bent u van harte welkom! Data VO-voorlichtingsavonden 2019-2020

2: Groep 8
bezoekt scholen
voor Voortgezet Onderwijs

Samen met de hele groep 8 worden vanuit de basisschool bezoeken gebracht aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs. De toekomstige brugklassers krijgen een programma waarmee ze kennismaken met de school.

3: Voorlichtings-
avonden, Open Dagen
en Open Lesmiddagen

Door de scholen voor Voortgezet Onderwijs worden Voorlichtingsmiddagen, -avonden, Open Dagen en Open Lesmiddagen georganiseerd. De eerste voorlichtingsavonden beginnen al in november. In januari en februari kunnen leerlingen en ouders de Open Dagen en de Open Lesmiddagen bezoeken. Op deze VO-voorlichtingspagina staan per school alle data vermeld

4: Schooladvies van
de basisschool

De basisscholen geven voor 1 maart een schooladvies.

5: Aanmelden
voor Voortgezet
Onderwijs!

De aanmelding verloopt in overleg met de basisschool.
Voor de Zwolse VO-scholen en het van Kinsbergen college in Elburg geldt de aanmeldingsdatum 15 maart. De Sallandse VO-scholen -waaronder de Capellenborg in Wijhe- hebben als aanmeldingsdatum 1 maart. Voor de Zeven Linden in Dedemsvaart geldt 1 april.

NAAR WELKE SCHOOL GA JIJ STRAKS?

Voordat u samen met uw kind een school kiest willen wij u graag goed informeren, gelegenheid geven tot het stellen van vragen en u en uw kind de kans geven een goed beeld te vormen van de scholen voor voortgezet onderwijs van OOZ. Hiervoor is -in samenwerking met ons basisonderwijs- een uitgebreid voorlichtingstraject opgezet met informatiematerialen, voorlichtingsavonden, groep 8 schoolbezoeken, Open Lesmiddagen en Open Dagen.

10-14

Weten wat je wilt, kiezen wat bij je past. Dat vraagt om tijd en ruimte. Het vraagt ook om ontdekken wie je bent en wat je kunt, wat je talenten zijn en waar je blij van wordt. Weet je dat, dan maak je een bewuste keuze: een weloverwogen stap van basis- naar voortgezet onderwijs. Precies wat Onderwijsroute 10-14 mogelijk maakt.

Van kinderen wordt tegenwoordig veel gevraagd. Zeker zo rond hun tiende levensjaar staan ze voor belangrijke keuzes: welk niveau past mij, welke opleiding en school kies ik? Natuurlijk zijn er kinderen die, zo jong als ze zijn, al weten wat ze willen en kunnen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. En dat hoeft ook niet! 10-14 biedt leerlingen alle ruimte om hun talenten en mogelijkheden te verkennen. Bij ons kun je zelfs al instromen vanaf groep 7.

Verantwoord kiezen wat bij je past!
Basis- en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14. Leerlingen kunnen bij ons doorgroeien in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding staan leerlingen aan hun eigen roer: interesses, talenten en mogelijkheden staan centraal, het onderwijs wordt daarop afgestemd. Op die manier ontdekken kinderen wie ze zijn en wat ze kunnen. In eigen tempo en op een passend niveau, tot ze weten wat ze werkelijk willen. Op deze wijze stellen we het definitieve VO-advies uit tot halverwege klas 2 en is er voor kind en ouders tijd om een verantwoorde, passende keuze te maken. Dát is 10-14.

Waar vind je 10-14?
In het komende schooljaar 2020-2021 vind je Onderwijsroute 10-14 bij de Van der Capellen scholengemeenschap én de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie mavo- havo-atheneum. Je kunt vanaf nu dus de locatie kiezen die jou het beste past!

Nieuwsgierig? Of heb je een vraag? Stuur een mail naar contact@10-14.nl
Wilt u ons volgen op social media? Volg ons op Facebook en Instagram.

Bekijk de website

Open Lesmiddag

 • woensdag 10 juni 2020
 • 14.00 - 16.00 uur

Capellenborg

De Capellenborg is een openbare school voor voortgezet onderwijs in Wijhe. Kenmerkend voor onze school is de aandacht voor sport en kunstzinnigheid. Onze school heeft ongeveer 360 leerlingen en is daarmee een relatief kleine school. Deze kleinschaligheid houdt in dat de school erg overzichtelijk en laagdrempelig is. Leerlingen worden gekend en er heerst een gemoedelijke sfeer.

Daarnaast is er aandacht voor iedere leerling. De mentor houdt het wel en wee van de leerling in de gaten en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Door ons aanbod van keuzestromen in de eerste twee leerjaren bieden wij de leerlingen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Deze keuzestromen zijn gericht op de interesses en vaardigheden van de leerlingen en niet op het kennisniveau.

Bekijk hier onze Activiteitenkalender!

Bekijk de website

van der capellen

De Van der Capellen scholengemeenschap biedt naast atheneum, havo en mavo ook tweetalig atheneum en havo (60% van de lessen in het Engels) en tweetalig mavo aan (30% van de lessen in het Engels). Het Atheneum heeft een academiseringstraject. Er is een eenjarige brugperiode zodat leerlingen na één jaar op hun niveau zitten. Alle leerlingen kiezen een talentstroom. Speerpunten zijn Internationalisering, Cultuur en Sport. Onze missie: ‘opleiden tot succesvolle wereldburgers’.

De Van der Capellen scholengemeenschap heeft Talentstromen voor alle leerlingen: Theater, Muziek, Sport & Lifestyle, ScienceLab en IctDesign.

Bekijk de website

Gymnasium Celeanum

Het Celeanum is het enige zelfstandige gymnasium in Zwolle en omgeving. De school is openbaar, iedereen is welkom, ongeacht levensbeschouwing of afkomst. Deze diversiteit helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.

Met zo’n 750 leerlingen is onze school klein en overzichtelijk. Iedereen kent elkaar. Deze kleinschaligheid zorgt voor een veilige en prettige sfeer op school. Onze school kent een actieve leerlingenparticipatie en een goede leerlingbegeleiding.

De school biedt een VWO-plusopleiding met een zeer groot vakkenaanbod. Op het Celeanum krijgen de leerlingen Grieks en Latijn en doen zij in minimaal één van deze vakken eindexamen. De school is geschikt voor leerlingen die iets extra’s willen of uitdaging nodig hebben. Zo is er voor hoogbegaafde leerlingen het Cnopiusplusprogramma.

Het Gymnasium Celeanum is ambitieus. We stimuleren leerlingen om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen krijgen bijzondere vakken aangeboden, zoals Cambridge Engels,  Grieks en Latijn, Technology & Design, Chinees en filosofie. Ook kunnen leerlingen deelnemen aan plusprojecten, Cnopius (speciaal voor hoogbegaafde leerlingen),  een eigen project doen in het Honoursprogramma of deelnemen aan het Econasium – een economische opleiding ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Tilburg. Er is veel aandacht voor cultuur, internationalisering en sport. Grenzeloos leren dus!

Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram.

Bekijk de website

Open Dag

 • zaterdag 25 januari 2020
 • 09.30 - 13.30 uur: hoofdgebouw

Open Dag

 • zaterdag 25 januari 2020
 • 10.00 - 14.00 uur: nevenlocatie

Informatiemiddag

 • woensdag 12 februari 2020
 • 15.00 - 16.00 uur

Van Kinsbergen college

Het Van Kinsbergen college biedt onderwijs voor iedereen. Bij ons bewandelt iedere leerling z’n eigen leerroute, op eigen niveau en in eigen tempo. Dat maakt ons onderwijs heel persoonlijk.

Het open karakter van onze school maakt dat elke leerling zich welkom voelt. Dat gevoel versterken wij door ons te richten op de persoonlijke behoeften, ambities en talenten van onze leerlingen. Ieder vaart een eigen koers.

Met de iPad als leerhulpmiddel volgen de leerlingen hun individuele leerroute. Hierin wordt elke leerling gezien, gehoord en gecoacht door een eigen mentor. Samen stellen zij kaders en doelen. Daarmee worden talenten ontwikkeld en bereiden de leerlingen zich voor op de wereld van nu en de toekomst.

Bekijk de website

Informatieavond ouders groep 8

 • woensdag 18 november 2020

Open lesdag groep 8

 • woensdag 18 november 2020

OPEN HUIS

 • woensdag 20 januari 2021

Onderwijsroute mens&

Onderwijsroute mens& is voortgekomen uit vrijeschool het Michael College. Met deze onderwijsroute geeft OOZ een nieuwe impuls aan een inspirerende onderwijsvisie.

Leren doe je met je hele lijf: je hoofd, je hart én je handen. Daarom geven onze leraren niet alleen les in de klas, maar ook in de natuur en in de wijk, in de kunstruimte, de hout- en metaalwerkplaats, het muzieklokaal, de textielklas en de schooltuin. Er is binnen deze onderwijsroute veel aandacht voor zelfkennis en sociale vorming. Het docententeam van mens& denkt doorlopend na over de beste vorm van leren.

Als mens sta je niet op jezelf. Je maakt deel uit van een groter geheel. Bij mens& ontdek je je kwaliteiten en talenten en leer je hoe je die kunt inzetten in onze snel veranderende wereld. Onderwijsroute mens& is geïnspireerd op de Waldorfpedagogiek. Bij ons leer je zien wie je bent, zodat je kunt worden wie je wilt zijn. De leerlingen worden via een uitgekiende combinatie van theorie, kunst en ambacht voorbereid op de centrale eindexamens van mavo, havo en atheneum. Je leert het beste van, en met, elkaar. Daarom hebben we bij mens& heterogene klassen waarin leerlingen van alle niveaus samen les krijgen.

 

Bekijk de website

THORBECKE SG MAVO-HAVO-ATHENEUM

Op Thorbecke willen we samen investeren in meer dan leren. Dat doen we op een veilige school, met goed onderwijs en een ontspannen sfeer. Dat vinden onze leerlingen, hun ouders én de inspectie. Docenten maken graag een praatje met je en je kan hen ook altijd aanspreken. Door die persoonlijke aandacht is er makkelijk contact en weten docenten wat je nodig hebt.                                                                                                                                                                                                                                        In de eerste twee jaar krijg je de tijd om te ontdekken welk niveau het beste bij je past. Dat kan in één van de vier brugklassen: mavo, mavo/havo, havo/atheneum en atheneum. Wij zorgen voor een veilige leeromgeving met goede begeleiding en ondersteuning. Hierdoor is de weg die je inslaat in de bovenbouw goed gefundeerd en weten wij wat jij nodig hebt om te slagen op Thorbecke.

                                                                                                                                                                                                                 Kies zelf een traject

 

Thorbecke staat bekend als een school waar goede resultaten worden gehaald. Daar zijn we trots op! Maar er is meer dan leren, ook jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Wij geven leerlingen veel keuzevrijheid. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderwijsroute 10-14, verschillende trajecten als Fast Lane English, sport, moderne media, technasium, techniek of muziek & theater. Ook hebben leerlingen de mogelijkheid om gespreid, versneld of op een hoger niveau examen te doen. Bovendien kan je ook kiezen voor buitenschoolse activiteiten zoals een maatschappelijke stage, een rol in de leerlingenraad of leerlingenvereniging.

 

Bekijk de website

THORBECKE SG VMBO-PRO

Op het vmbo van de Thorbecke Scholengemeenschap leer je vanaf klas 1 niet alleen uit de boeken maar vooral in de praktijk. Leerlingen met een advies Basis- , Kaderberoepsgerichte of Gemengde leerweg mogen op deze school de handen uit de mouwen steken en op een leerzame manier lekker bezig zijn.

De locatie vmbo-pro biedt in de onderbouwvakscholen en in de bovenbouwrichting de volgende trajecten aan: Media, Vormgeving en ICT (MVI), Zorg & Welzijn (ZW), Mobiliteit & Transport (MOBT), Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Economie & Ondernemen (EO).

Bekijk de website

Zeven linden

De Zeven Linden is een vernieuwende en fijne school. Onze leerlingen ontwikkelen zich bij ons via een Persoonlijke Route. Omdat het een school is met een overzichtelijk leerlingenaantal, kent iedereen elkaar en we zijn trots op ons open karakter. Op de Zeven Linden werken klas 1 en 2 dit jaar vanuit persoonlijke leerdoelen naar een diploma voor vmbo basis of kader, mavo, havo of atheneum. Iedere leerling wordt hierbij begeleid door een eigen coach en spreekt wekelijks over zijn of haar leerdoelen.

Op de Zeven Linden krijg je veel ruimte om te kiezen voor vakken die jou aanspreken. Naast de bekende vakken, zoals Nederlands, wiskunde en Engels, volg je in de onderbouw een Talentstroom die bij jouw talenten en interesses past. Dit gaat om Sport, Design, Digitech of Podiumkunst.

Leerlingen zijn actief en ondernemend.  Je krijgt de ruimte om je eigen ideeën ontplooien en je kunt deelnemen aan veel leuke en interessante activiteiten bij lessen: sportevenementen, introductieweek, (veld)excursies, (buitenland)reizen, enzovoort.

 

Bekijk de website

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem dan contact op met één van onze voorlichters

Hans Jellema

Capellenborg, Wijhe 0570 521 482 h.jellema@ooz.nl

Chris Nieuwenhuis

Capellen, Zwolle 06 496 149 77 c.nieuwenhuis@ooz.nl

Anna Loonen

Van Kinsbergen College, Elburg 0525 682 205 a.loonen@ooz.nl

Martijn Marsman

Onderwijsroute mens&, Zwolle 0652012851 m.marsman@ooz.nl

Hiske Kromdijk

Thorbecke SG mha, Zwolle 038 4564 560 h.kromdijk@ooz.nl

Henk Jeurink

Thorbecke SG vmbo-pro, Zwolle 06 184 327 19 h.jeurink@ooz.nl

Sonja Bakhuis

Zeven Linden, Dedemsvaart 0523 615 851 s.bakhuis@ooz.nl

Brenda Broekman

Gymnasium Celeanum, Zwolle 06 518 222 29 b.broekman@ooz.nl

Sebastiaaan vd Laan

Onderwijsroute 10-14 06 827 607 55 s.vanderlaan@ooz.nl