10-14

Iedereen is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en eigen manier. Dat mag en dat kan! Daarom is OOZ gestart met een nieuwe onderwijsroute. Het is een onderwijsaanbod op basis van routes voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar, dat aantrekkelijk, uitdagend en inspirerend onderwijs biedt en zich duidelijk onderscheidt van andere onderwijsvormen in de regio. De keuze voor een definitief VO-advies wordt uitgesteld. Hierdoor heeft de leerling langer de tijd zich te ontwikkelen en een betere keuze te maken. Op veertienjarige leeftijd krijgt de leerling een definitief vervolgadvies en kan hij of zij instromen op het eigen niveau in het derde jaar van het voortgezet onderwijs. Er wordt niet gewerkt met een jaarklassensysteem en doubleren is niet aan de orde.

Onderwijsroute 10-14 is bedoeld voor alle ondernemende en gemotiveerde leerlingen tussen 10 en 14 jaar. De wereld verandert in een snel tempo. Alleen feiten leren heeft geen zin meer. Daarom focust deze route op het ontwikkelen van flexibiliteit, het inzetten van kennis en vaardigheden en worden leerlingen voortdurend gestimuleerd deze kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Daarnaast ligt de focus op onderzoekend leren waarbij de leerling als onderzoeker, ontwerper en uitvinder onderzoeksplannen maakt, uitvoert en verslag doet. Er wordt gewerkt aan reflecteren, kritisch denken, creatief denken, zelf oplossingen zoeken, geloven in eigen mogelijkheden en krijgt de leerling veel te kiezen waarbij de leerling door een persoonlijke coach goed wordt begeleid.

Meer weten over 10-14? Neem dan contact met ons op om nader kennis te maken! Dit kan per mail door een bericht te sturen naar contact@10-14.nl, via het formulier op onze website, of telefonisch, door te bellen met ons schoolnummer 06 827 607 55.
Wilt u ons volgen op social media? Dat kan! U kunt ons volgen op YouTube, Linkedin, Instagram of Facebook. De linkjes naar onze pagina’s kunt u terugvinden op onze website.

Bekijk website
USP
  • Unit 1 en 2 hebben een eigen gebouw op de Capellen Campus aan de Lassuslaan 230 in Zwolle
  • Unit 3 is gevestigd in het B-gebouw van de Thorbecke Scholengemeenschap aan de Dr. van Heesweg 1 in Zwolle

Vragen over 10-14?

Annelies Robben

Locatie

10-14