OOZ VO-voorlichting

Naar welke school ga jij straks?

OOZ & Voortgezet onderwijs

OOZ biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De voor Nederland unieke diversiteit aan scholen, onderwijsprogramma’s en schoolprofielen zorgt ervoor dat er voor iedere leerling op een school van OOZ volop kansen zijn om talenten en mogelijkheden te ontplooien. Het volgen van onderwijs binnen OOZ biedt grote voordelen voor leerlingen die de overstap naar voortgezet onderwijs maken. Door onze basis- en VO scholen wordt namelijk als één keten samengewerkt aan een warme overdracht, doorgaande leerlijnen en vernieuwende onderwijsconcepten. De overgang van groep 8 naar de brugklas is een belangrijk onderdeel van deze samenwerking.

Lees meer over OOZ
Uitdagend onderwijs met moderne onderwijsconcepten Moderne onderwijsconcepten
Unieke diversiteit op alle niveaus aan onderwijsprogramma’s en schoolprofielen Diversiteit van onderwijsprogramma's
Volop kansen om talenten en mogelijkheden te ontplooien Kansen ontplooien
Veel aandacht voor een goede overgang van groep 8 naar de brugklas Aandacht voor overgang van groep 8 naar brugklas

DE GROTE STAP

VAN GROEP 8 NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Aan het einde van de basisschool wordt een nieuwe school gekozen. Dit is een spannende keuze en bijzondere periode voor ouders en leerlingen. Er zijn wellicht veel vragen. Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt er geleerd op deze scholen? Hoe kunt u de school vinden die past bij uw kind, bij zijn of haar talenten, interesses en mogelijkheden? En welke school sluit goed aan op het onderwijs dat uw kind nu volgt?

stappen
1: Voorlichtingsavonden
op basisscholen

Op de basisscholen van OOZ worden voorlichtingsavonden georganiseerd. Op deze avonden wordt informatie gegeven over het voortgezet onderwijs dat OOZ biedt. U krijgt antwoord op vragen als: Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er binnen OOZ? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt geleerd op deze scholen? Tevens krijgt u gelegenheid om vragen te stellen.

Alle voorlichtingsavonden beginnen om 20.00 uur. Ook als uw kind niet op een basisschool van OOZ zit bent u van harte welkom!
Data VO-voorlichtingsavonden

2: Groep 8
bezoekt scholen
voor Voortgezet Onderwijs

Samen met de hele groep 8 worden vanuit de basisschool bezoeken gebracht aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs. De toekomstige brugklassers krijgen een programma waarmee ze kennismaken met de school.

3: Voorlichtings-
avonden, Open Dagen
en Open Lesmiddagen

Door de scholen voor Voortgezet Onderwijs worden Voorlichtingsmiddagen, -avonden, Open Dagen en Open Lesmiddagen georganiseerd. De eerste voorlichtingsavonden beginnen al in november. In januari en februari kunnen leerlingen en ouders de Open Dagen en de Open Lesmiddagen bezoeken. Op deze VO-voorlichtingspagina staan per school alle data vermeld

4: Schooladvies van
de basisschool

De basisscholen geven voor 1 maart een schooladvies.

5: Aanmelden
voor Voortgezet
Onderwijs!

De aanmelding verloopt in overleg met de basisschool.
Voor de Zwolse VO-scholen en het van Kinsbergen college in Elburg geldt de aanmeldingsdatum 15 maart. De Sallandse VO-scholen -waaronder de Capellenborg in Wijhe- hebben als aanmeldingsdatum 1 maart. Voor de Zeven Linden in Dedemsvaart geldt 1 april.

NAAR WELKE SCHOOL GA JIJ STRAKS?

Voordat u samen met uw kind een school kiest willen wij u graag goed informeren, gelegenheid geven tot het stellen van vragen en u en uw kind de kans geven een goed beeld te vormen van de scholen voor voortgezet onderwijs van OOZ. Hiervoor is -in samenwerking met ons basisonderwijs- een uitgebreid voorlichtingstraject opgezet met informatiematerialen, voorlichtingsavonden, groep 8 schoolbezoeken, Open Lesmiddagen en Open Dagen.

10-14

Iedereen is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en eigen manier. Dat mag en dat kan! Daarom start OOZ in het nieuwe schooljaar met een nieuwe onderwijsroute. Het is een onderwijsaanbod op basis van routes voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar, dat aantrekkelijk, uitdagend en inspirerend onderwijs biedt en zich duidelijk onderscheidt van andere onderwijsvormen in de regio. De keuze voor een definitief VO-advies wordt uitgesteld. Hierdoor heeft de leerling langer de tijd zich te ontwikkelen en een betere keuze te maken. Op veertienjarige leeftijd krijgt de leerling een definitief vervolgadvies en kan hij of zij instromen op het eigen niveau in het derde jaar van het voortgezet onderwijs. Er wordt niet gewerkt met een jaarklassensysteem en doubleren is niet aan de orde.

Onderwijsroute 10-14 is bedoeld voor alle ondernemende en gemotiveerde leerlingen tussen 10 en 14 jaar. De wereld verandert in een snel tempo. Alleen feiten leren heeft geen zin meer. Daarom ligt focust van deze route op het ontwikkelen van flexibiliteit, het inzetten van kennis en vaardigheden en worden leerlingen voortdurend gestimuleerd deze kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Daarnaast ligt de focus op onderzoekend leren waarbij de leerling als onderzoeker, ontwerper en uitvinder onderzoeksplannen maakt, uitvoert en verslag doet. Er wordt gewerkt aan reflecteren, kritisch denken, creatief denken, zelf oplossingen zoeken, geloven in eigen mogelijkheden en krijgt de leerling veel te kiezen waarbij de leerling door een persoonlijke coach goed wordt begeleid.

Momenteel is 10-14 volop in ontwikkeling. Er wordt gestart in augustus 2017 in een bijgebouw van de Van der Capellen scholengemeenschap, aan de Lassuslaan 230 in Zwolle. Er zijn al meer dan veertig aanmeldingen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een mail naar a.robben@ooz.nl.
Wilt u ons volgen op social media? Volg ons op Facebook.

Bekijk de website

Open Dag

 • zaterdag 13 januari 2018
 • 09:30 - 13.30 uur

Open Lesmiddag

 • woensdag 17 januari 2018
 • 14:00 - 16:00

Open Lesmiddag

 • woensdag 24 januari 2018
 • 14:00 - 16:00

Open Lesmiddag

 • woensdag 31 januari 2018
 • 14:00 - 16:00

Capellenborg

De Capellenborg is een openbare school voor voortgezet onderwijs in Wijhe. Kenmerkend voor onze school is de aandacht voor sport en kunstzinnigheid. Onze school heeft ongeveer 430 leerlingen en is daarmee een relatief kleine school. Deze kleinschaligheid houdt in dat de school erg overzichtelijk en laagdrempelig is. Leerlingen worden gekend en er heerst een gemoedelijke sfeer.

Daarnaast is er aandacht voor iedere leerling. De mentor houdt het wel en wee van de leerling in de gaten en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Door ons aanbod van keuzestromen in de eerste twee leerjaren bieden wij de leerlingen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Deze keuzestromen zijn gericht op de interesses en vaardigheden van de leerlingen en niet op het kennisniveau.

Bekijk hier onze VO-voorlichting activiteitenkalender

Bekijk de website

Open Huis!

 • vrijdag 19 januari 2018
 • 16.30 - 21.00 uur

Keuzestromencarrousel

 • dinsdag 13 februari 2018
 • 13.30 - 15.30 uur

van der capellen

De Van der Capellen scholengemeenschap biedt naast atheneum, havo en mavo ook tweetalig atheneum en havo (60% van de lessen in het Engels) en tweetalig mavo aan (30% van de lessen in het Engels). Het Atheneum heeft een academiseringstraject. Er is een eenjarige brugperiode zodat leerlingen na één jaar op hun niveau zitten. Alle leerlingen kiezen een talentstroom. Speerpunten zijn Internationalisering, Cultuur en Sport. Onze missie: ‘opleiden tot succesvolle wereldburgers’.

De Van der Capellen scholengemeenschap heeft Talentstromen voor alle leerlingen: Theater, Muziek, Sport & Lifestyle, ScienceLab en IctDesign.

Bekijk de website

Open Huis 2018

 • zaterdag 13 januari 2018
 • van 9.30 uur tot 13.30 uur

Extra Voorlichtingsavond Algemeen en Tweetalig Onderwijs

 • dinsdag 16 januari 2018
 • 19.00 uur

Open Lesmiddag Tweetalig Onderwijs

 • woensdag 31 januari 2018

Open Lesmiddag Talentstromen

 • woensdag 07 februari 2018

Gymnasium Celeanum

Het Celeanum is het enige zelfstandige gymnasium in Zwolle en omgeving. De school biedt een VWO-plusopleiding met een zeer groot vakkenaanbod. Naast de reguliere vakken kunnen de leerlingen ook Chinees, Cambridge Engels, filosofie en wiskunde D kiezen. De school is geschikt voor leerlingen die iets extra’s willen of uitdaging nodig hebben. Zo is er voor hoogbegaafde leerlingen het Cnopiusplusprogramma. Het Celeanum is een econasium. In samenwerking met de Universiteit Tilburg heeft het celeanum een excellentieprogramma (bedrijfs)economie samengesteld.

Op het Celeanum krijgen de leerlingen de vakken Grieks en Latijn en doen zij in minimaal één van deze vakken eindexamen. Daarnaast is er veel aandacht voor cultuur, internationalisering en sport. Ook is er een actieve leerlingenparticipatie en een goede leerlingbegeleiding.

Bekijk de website

Voorlichtingsavond

 • woensdag 17 januari 2018
 • 20.00 - 21.30 uur

Open Lesmiddag

 • woensdag 24 januari 2018
 • 14.00 - 15.30 uur

Open Dag, hoofdlocatie

 • zaterdag 27 januari 2018
 • 10.00 - 14.00 uur

Open Dag, nevenlocatie

 • zaterdag 27 januari 2018
 • 09.30 - 13.30 uur

Informatieavond

 • woensdag 14 februari 2018
 • 15.00 - 16.00 uur

Van Kinsbergen college

Het Van Kinsbergen college biedt onderwijs voor iedereen. Bij ons bewandelt iedere leerling z’n eigen leerroute, op eigen niveau en in eigen tempo. Dat maakt ons onderwijs heel persoonlijk.

Het open karakter van onze school maakt dat elke leerling zich welkom voelt. Dat gevoel versterken wij door ons te richten op de persoonlijke behoeften, ambities en talenten van onze leerlingen. Ieder vaart een eigen koers.

Met de iPad als leerhulpmiddel volgen de leerlingen hun individuele leerroute. Hierin wordt elke leerling gezien, gehoord en gecoacht door een eigen mentor. Samen stellen zij kaders en doelen. Daarmee worden talenten ontwikkeld en bereiden de leerlingen zich voor op de wereld van nu en de toekomst.

Bekijk de website

Open lesdag voor leerlingen groep 8

 • woensdag 17 januari 2018

OPEN HUIS voor ouders en leerlingen groep 8

 • woensdag 24 januari 2018

Michael College

Het Michael College is gestart in 2013 en is daarmee de jongste VO-school in Zwolle. Momenteel biedt de school de onderbouw voor mavo, havo en atheneum. Dit schooljaar worden voor de eerste keer de landelijke mavo-examens afgenomen. Het Michael College is een kleine school met enthousiaste docenten die behalve aan leervakken ook aandacht besteden aan kunstvakken en sociale vaardigheden. Onderwijs voor hoofd, hart en handen!

Een belangrijk kenmerk van het vrijeschoolonderwijs is periodeonderwijs. Op het Michael College wordt dagelijks gestart met twee lesuren waarin gedurende enkele weken een vak thematisch wordt behandeld. Hierbij wordt intens gewerkt aan een onderwerp dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Leerstof is geen doel op zich, maar een middel waarmee leerlingen hun talenten en mogelijkheden ontplooien. We vinden het belangrijk dat denken, voelen en willen zich evenwichtig ontwikkelen. Er wordt geleerd uit boeken èn door ervaringen. Elke leerling krijgt veel tijd om uit te zoeken waar hij goed in is en wat hij belangrijk vindt. Daarbij is er evenveel aandacht voor kunstzinnige vakken (muziek, drama, beeldend etc.) als voor de vaklessen (Engels, Nederlands, Duits, wiskunde etc.)

Bekijk de website

Open dag

 • zaterdag 13 januari 2018
 • 09.30 - 13.30

Open lesmiddag

 • woensdag 17 januari 2018
 • In de middag

THORBECKE SG MAVO-HAVO-ATHENEUM

Op de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie mavo-havo-atheneum, wordt een jaar langer de tijd genomen voordat de definitieve keuze voor het niveau wordt gemaakt. Zo krijgt elk kind rustig de tijd om te laten zien wat het beste bij hem of haar past. Soms is dit al sneller duidelijk. Er is een rijk gevarieerd lesaanbod, afgestemd op de interesses en voorkeuren. Met de juiste keuze voor een traject nemen het plezier, de motivatie en de resultaten toe. Ook de persoonlijke begeleiding vanuit het mentoraat en de zorg dragen hieraan bij. Onderbouwleerlingen volgen de lessen zoveel mogelijk in hun eigen gebouw; ze vinden een vertrouwde, veilige plek in hun eigen aula of op plein B.

Er worden diverse trajecten aangeboden: Techniek, Moderne Media, Sport, Technasium, Fastlane English en Regulier (modules CKV).

Bekijk de website

Informatieavond groep 8

 • woensdag 10 januari 2018
 • 19:00

Open dag

 • zaterdag 20 januari 2018
 • 09:30 - 13:30

Openlesmiddag

 • woensdag 31 januari 2018

Openlesmiddag voor leerlingen groep 8

 • woensdag 31 januari 2018
 • 13:00

THORBECKE SG VMBO-PRO

Op het vmbo van de Thorbecke Scholengemeenschap leer je vanaf klas 1 niet alleen uit de boeken maar vooral in de praktijk. Leerlingen met een advies Basis- , Kaderberoepsgerichte of Gemengde leerweg mogen op deze school de handen uit de mouwen steken en op een leerzame manier lekker bezig zijn.

De locatie vmbo-pro biedt in de onderbouwvakscholen en in de bovenbouwrichting de volgende trajecten aan: Media, Vormgeving en ICT (MVI), Zorg & Welzijn (ZW), Mobiliteit & Transport (MOBT), Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Economie & Ondernemen (EO).

Bekijk de website

Open Huis

 • woensdag 17 januari 2018
 • Van 16.00 tot 20.00 uur

Vakschoolavond groep 8 (30 en 31 januari 2018)

 • dinsdag 30 januari 2018
 • 19.30 uur, ook op 31 januari.

(extra) informatieavond voor ouders/verzorgers leerlingen groep 8 en instroom klas 3 (2018-2019)

 • woensdag 07 maart 2018
 • Aanvang 19.30 uur

Zeven linden

De Zeven Linden is een bruisende en fijne school. Omdat het een kleine school is, kent iedereen elkaar en dat maakt de school ook gezellig. Op de Zeven Linden kun je een diploma behalen voor vmbo, mavo, havo of atheneum.

Op de Zeven Linden krijg je veel ruimte om te kiezen voor vakken die jij leuk vindt. Naast de standaard vakken, zoals Nederlands, wiskunde en Engels, volg je in de onderbouw een keuzestroom die bij jouw talenten en interesses past: Sport, Design, Digitech of Podiumkunst.

Leerlingen op de Zeven Linden zijn actief: zelf ideeën ontwikkelen en je kunt deelnemen aan veel leuke en interessante activiteiten, zoals sportactiviteiten, de introductieweek, (veld)excursies en buitenlandse reizen.

Bekijk de website

meeloopochtend- of middag

 • vrijdag 19 januari 2018

voorlichtingsavond ouders groep 8 BAO

 • dinsdag 23 januari 2018

Open Huis

 • woensdag 07 februari 2018

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem dan contact op met één van onze voorlichters

Hans Jellema

Capellenborg, Wijhe 0570 521 482 h.jellema@ooz.nl

Chris Nieuwenhuis

Capellen, Zwolle 06 496 149 77 c.nieuwenhuis@ooz.nl

Anna Loonen

Van Kinsbergen College, Elburg 0525 682 205 a.loonen@ooz.nl

Karin Krijger

Michael College, Zwolle 06 417 649 98 k.krijger@ooz.nl

Hiske Kromdijk

Thorbecke SG mha, Zwolle 038 4564 560 h.kromdijk@ooz.nl

Henk Jeurink

Thorbecke SG vmbo-pro, Zwolle 06 184 327 19 h.jeurink@ooz.nl

Sonja Bakhuis

Zeven Linden, Dedemsvaart 0523 615 851 s.bakhuis@ooz.nl

Brenda Broekman

Gymnasium Celeanum, Zwolle 06 518 222 29 b.broekman@ooz.nl

Annelies Robben

Onderwijsroute 10-14 06 480 80 227 a.robben@ooz.nl