OOZ VO-voorlichting

OOZ & Voortgezet onderwijs

Voorgezet onderwijs OOZ
OOZ biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De voor Nederland unieke diversiteit aan scholen, onderwijsprogramma’s en schoolprofielen zorgt ervoor dat er voor iedere leerling op een school van OOZ volop kansen zijn om talenten en mogelijkheden te ontplooien. Het volgen van onderwijs binnen OOZ biedt grote voordelen voor leerlingen die de overstap naar voortgezet onderwijs maken. Door onze basis- en VO-scholen wordt namelijk als één keten samengewerkt aan een warme overdracht, doorgaande leerlijnen en vernieuwende onderwijsconcepten. De overgang van groep 8 naar de brugklas is een belangrijk onderdeel van deze samenwerking.

OOZ VO-voorlichting 2020-2021
Groep 8 leerlingen staan voor een belangrijke keus dit schooljaar: het kiezen van een nieuwe school voor na de basisschool. Daarvoor is een bezoek aan de school het fijnste, om de sfeer te proeven, lessen te volgen en kennismaken met de docenten en de leerlingen. Helaas is dat vanwege Covid-19 nu niet mogelijk. De OOZ VO-scholen hebben daarom de afgelopen weken een uitgebreid online aanbod opgezet voor leerlingen en ouders van groep 8. Wij hopen later in het schooljaar weer toekomstige brugklassrs en hun ouders op onze scholen te kunnen ontvangen.

Presentatie Zwolse OOZ VO-scholen
Onze VO-scholen in Zwolle presenteren zich in een speciale film met informatie over het voortgezet onderwijs, de zes Zwolse scholen en films per school. Zie Presentatie OOZ VO-scholen Zwolle (Deze film duurt ongeveer een half uur)

De VO scholen van OOZ

NAAR WELKE SCHOOL GA JIJ STRAKS?

Voordat je (samen met je ouders/verzorgers) een school kiest willen wij je graag goed informeren, gelegenheid geven tot het stellen van vragen en je de kans geven een goed beeld te vormen van de scholen voor voortgezet onderwijs van OOZ. Hiervoor is -in samenwerking met ons basisonderwijs- een uitgebreid voorlichtingstraject opgezet met informatiematerialen, voorlichtingsavonden, groep 8 schoolbezoeken, Open Lesmiddagen en Open Dagen.

Weten wat je wilt, kiezen wat bij je past. Dat vraagt om tijd en ruimte. Het vraagt ook om ontdekken wie je bent en wat je kunt, wat je talenten zijn en waar je blij van wordt. Weet je dat, dan maak je een bewuste keuze: een weloverwogen stap van basis- naar voortgezet onderwijs. Precies wat Onderwijsroute 10-14 mogelijk maakt.

Van kinderen wordt tegenwoordig veel gevraagd. Zeker zo rond hun tiende levensjaar staan ze voor belangrijke keuzes: welk niveau past mij, welke opleiding en school kies ik? Natuurlijk zijn er kinderen die, zo jong als ze zijn, al weten wat ze willen en kunnen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. En dat hoeft ook niet! 10-14 biedt leerlingen alle ruimte om hun talenten en mogelijkheden te verkennen. Bij ons kun je zelfs al instromen vanaf groep 7.

Verantwoord kiezen wat bij je past!
Basis- en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14. Leerlingen kunnen bij ons doorgroeien in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding staan leerlingen aan hun eigen roer: interesses, talenten en mogelijkheden staan centraal, het onderwijs wordt daarop afgestemd. Op die manier ontdekken kinderen wie ze zijn en wat ze kunnen. In eigen tempo en op een passend niveau, tot ze weten wat ze werkelijk willen. Op deze wijze stellen we het definitieve VO-advies uit tot halverwege klas 2 en is er voor kind en ouders tijd om een verantwoorde, passende keuze te maken. Dát is 10-14.

Waar vind je 10-14?
Onderwijsroute 10-14 heeft een locatie bij de Van der Capellen scholengemeenschap én de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie mavo- havo-atheneum. Je kunt dus de locatie kiezen die jou het beste past!

Nieuwsgierig? Of heb je een vraag? Stuur een mail naar contact@10-14.nl
Wilt u ons volgen op social media? Volg ons op Facebook en Instagram.

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Sebastiaan van der Laan

06 827 607 55

s.vanderlaan@ooz.nl

Bekijk de website

Open Dag (online)

- Lln groep 6, 7 en 8

10-14, locatie Thorbecke SG mha

woensdag 27 januari 2021 | 14.00 - 16.00

Meer informatie >

Open Lesmiddag

- Lln groep 6, 7 en 8

10-14, locatie Capellen Campus

woensdag 10 februari 2021 | 14.00 - 16.00

Meer informatie >
Controleer voor uw bezoek aan een VO-school of er wijzigingen zijn

De Van der Capellen scholengemeenschap biedt naast atheneum, havo en mavo ook tweetalig atheneum en havo (60% van de lessen in het Engels) en tweetalig mavo aan (30% van de lessen in het Engels). Het Atheneum heeft een academiseringstraject. Er is een eenjarige brugperiode zodat leerlingen na één jaar op hun niveau zitten. Alle leerlingen kiezen een talentstroom. Speerpunten zijn Internationalisering, Cultuur en Sport. Onze missie: ‘opleiden tot succesvolle wereldburgers’.

De Van der Capellen scholengemeenschap heeft Talentstromen voor alle leerlingen: Theater, Muziek, Sport & Lifestyle, ScienceLab en IctDesign.

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Chris Nieuwenhuis

06 496 149 77

c.nieuwenhuis@ooz.nl

Bekijk de website

Open Huis 2021 uitgesteld !

- ouders en leerlingen

Van der Capellen Sg

zaterdag 23 januari 2021 | 09:30 - 13:30

Meer informatie >

Voorlichtingsavond Algemeen en Tweetalig Onderwijs

- ouders en leerlingen

ONLINE
Wegens de mogelijke ingang van avondklok is de aanvangstijd vervroegd naar 18.30 uur.

maandag 25 januari 2021 | 18:30 - 19:30

Meer informatie >

Open Lesmiddag met Proeflessen

- groep 7 en 8 leerlingen

Van der Capellen Sg

woensdag 10 februari 2021 | 14:00 - 15:30

Meer informatie >
Controleer voor uw bezoek aan een VO-school of er wijzigingen zijn

Het Celeanum is het enige zelfstandige gymnasium in Zwolle en omgeving. De school is openbaar, iedereen is welkom, ongeacht levensbeschouwing of afkomst. Deze diversiteit helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.

Met zo’n 750 leerlingen is onze school klein en overzichtelijk. Iedereen kent elkaar. Deze kleinschaligheid zorgt voor een veilige en prettige sfeer op school. Onze school kent een actieve leerlingenparticipatie en een goede leerlingbegeleiding.

De school biedt een VWO-plusopleiding. Op het Celeanum krijgen de leerlingen Grieks en Latijn en doen zij in minimaal één van deze vakken eindexamen. De school is geschikt voor leerlingen die iets extra’s willen of uitdaging nodig hebben. Zo is er voor hoogbegaafde leerlingen het Cnopiusplusprogramma. Voor jonge begaafde leerlingen die de basisschoolstof hebben afgerond, maar sociaal-emotioneel nog niet helemaal klaar zijn voor de brugklas, is er een speciaal tussenjaar: Jong Celeanum.

Het Gymnasium Celeanum is ambitieus. We stimuleren leerlingen om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen krijgen bijzondere vakken aangeboden, zoals Cambridge Engels,  Grieks en Latijn, Technology & Design, Chinees en filosofie. Ook kunnen leerlingen deelnemen aan plusprojecten, Cnopius (speciaal voor hoogbegaafde leerlingen),  een eigen project doen in het Honoursprogramma of gaan op uitwisseling naar het buitenland. Er is veel aandacht voor cultuur, internationalisering en sport. Grenzeloos leren dus!

Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram.

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Thera Kruizinga

06 577 465 32

tkruizinga@celeanum.nl

Bekijk de website

Open Dag (online)

- Lln en ouders

Celeanum, hoofdlocatie

zaterdag 30 januari 2021 | 14.00 - 15.30 uur

Meer informatie >

Open Lessen

- Lln gp 8. opgave via site.

Celeanum, nevenlocatie

woensdag 03 februari 2021 | 14.30 - 16.00

Meer informatie >

Informatiemiddag

- Extra middag lln gp 8. Zie info op site.

Celeanum, hoofdlocatie

woensdag 17 februari 2021 | 15.00 - 16.30

Meer informatie >
Controleer voor uw bezoek aan een VO-school of er wijzigingen zijn

Onderwijsroute mens& is voortgekomen uit vrijeschool het Michael College. Met deze onderwijsroute geeft OOZ een nieuwe impuls aan een inspirerende onderwijsvisie.

Leren doe je met je hele lijf: je hoofd, je hart én je handen. Daarom geven onze leraren niet alleen les in de klas, maar ook in de natuur en in de wijk, in de kunstruimte, de hout- en metaalwerkplaats, het muzieklokaal, de textielklas en de schooltuin. Er is binnen deze onderwijsroute veel aandacht voor zelfkennis en sociale vorming. Het docententeam van mens& denkt doorlopend na over de beste vorm van leren.

Als mens sta je niet op jezelf. Je maakt deel uit van een groter geheel. Bij mens& ontdek je je kwaliteiten en talenten en leer je hoe je die kunt inzetten in onze snel veranderende wereld. Onderwijsroute mens& is geïnspireerd op de Waldorfpedagogiek. Bij ons leer je zien wie je bent, zodat je kunt worden wie je wilt zijn. De leerlingen worden via een uitgekiende combinatie van theorie, kunst en ambacht voorbereid op de centrale eindexamens van mavo, havo en atheneum. Je leert het beste van, en met, elkaar. Daarom hebben we bij mens& heterogene klassen waarin leerlingen van alle niveaus samen les krijgen.

 

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Martijn Marsman

0652012851

m.marsman@ooz.nl

Bekijk de website

Open dag Capellen Campus op een later moment

- groep 8 leerlingen

mens&, locatie Capellen Campus

zaterdag 23 januari 2021 | 09:30 - 13:30

Meer informatie >

Open lesmiddag 3 februari 2021

- groep 8 leerlingen

mens&, locatie Capellen Campus

woensdag 03 februari 2021 | 14:30 - 16:00

Meer informatie >

Open lesmiddag 3 maart 2021

- voor groep 7 leerlingen

mens&, locatie Capellen Campus

woensdag 03 maart 2021 | 14:30 - 16:00

Meer informatie >

Open lesmiddag 7 april 2021

- voor leerlingen groep 7

mens&, locatie Capellen Campus

woensdag 07 april 2021 | 14:30 - 16:00

Meer informatie >
Controleer voor uw bezoek aan een VO-school of er wijzigingen zijn

Op Thorbecke willen we samen investeren in meer dan leren. Dat doen we op een veilige school, met goed onderwijs en een ontspannen sfeer. Dat vinden onze leerlingen, hun ouders én de inspectie. Docenten maken graag een praatje met je en je kan hen ook altijd aanspreken. Door die persoonlijke aandacht is er makkelijk contact en weten docenten wat je nodig hebt.

In de eerste twee jaar krijg je de tijd om te ontdekken welk niveau het beste bij je past. Dat kan in één van de vier brugklassen: mavo, mavo/havo, havo/atheneum en atheneum. Wij zorgen voor een veilige leeromgeving met goede begeleiding en ondersteuning. Hierdoor is de weg die je inslaat in de bovenbouw goed gefundeerd en weten wij wat jij nodig hebt om te slagen op Thorbecke.

Kies zelf een traject

Thorbecke staat bekend als een school waar goede resultaten worden gehaald. Daar zijn we trots op! Maar er is meer dan leren, ook jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Wij geven leerlingen veel keuzevrijheid. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderwijsroute 10-14, verschillende trajecten als Techniek, Sport, Technasium en CreaThor Academy. Ook hebben leerlingen de mogelijkheid om Cambridge English te volgen of gespreid, versneld of op een hoger niveau examen te doen. Bovendien kan je ook kiezen voor buitenschoolse activiteiten zoals een maatschappelijke stage, een rol in de leerlingenraad of leerlingenvereniging.

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Ellen Holterman

038 4564 560

e.holterman@ooz.nl

Bekijk de website

Online Open Dag

Thorbecke Scholengemeenschap locatie mha

woensdag 27 januari 2021 | 13:30 - 16:00

Meer informatie >

Online trajectmiddag

- leerlingen groep 8

Thorbecke Scholengemeenschap locatie mha

dinsdag 09 februari 2021 | 14:00 - 16:15

Meer informatie >
Controleer voor uw bezoek aan een VO-school of er wijzigingen zijn

Op het vmbo van de Thorbecke Scholengemeenschap leer je vanaf klas 1 niet alleen uit de boeken maar vooral in de praktijk. Leerlingen met een advies Basis- , Kaderberoepsgerichte of Gemengde leerweg mogen op deze school de handen uit de mouwen steken en op een leerzame manier lekker bezig zijn.

De locatie vmbo-pro biedt in de onderbouwvakscholen en in de bovenbouwrichting de volgende trajecten aan: Media, Vormgeving en ICT (MVI), Zorg & Welzijn (ZW), Mobiliteit & Transport (MOBT), Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Economie & Ondernemen (EO).

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met onze VO-voorlichter

Henk Jeurink

038-4262800

h.jeurink@ooz.nl

Bekijk de website

Groep 8: Doe-week

- Groep 8 leerlingen

maandag 25 januari 2021 | 19:30 - 20:30

Meer informatie >

Groep 8: Open (T)huis

- Ouders en groep 8 leerlingen

woensdag 27 januari 2021 | 19:00 - 20:00

Meer informatie >

Groep 8: Doe-donderdag

- Groep 8 leerlingen

donderdag 28 januari 2021 | 00:0 - 23:00

Meer informatie >

Groep 8: Open (T)huis

- Ouders en groep 8 leerlingen

woensdag 03 februari 2021 | 0.:00 - 23:00

Meer informatie >

Groep 8: Doe-donderdag

- Groep 8 leerlingen

donderdag 04 februari 2021 | 00:0 - 23:00

Meer informatie >

Groep 8: Doe-donderdag

- Groep 8 leerlingen

donderdag 11 februari 2021 | 00:0 - 23:00

Meer informatie >

Groep 8: Open (T)huis

- Ouders en groep 8 leerlingen

woensdag 17 februari 2021 | 00:0 - 23:00

Meer informatie >

Groep 8: Doe-donderdag

- Groep 8 leerlingen

donderdag 18 februari 2021 | 00:0 - 23:00

Meer informatie >
Controleer voor uw bezoek aan een VO-school of er wijzigingen zijn

DE GROTE STAP

VAN GROEP 8 NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Aan het einde van de basisschool wordt een nieuwe school gekozen. Dit is een spannende keuze en bijzondere periode voor leerlingen en ouders. Er zijn wellicht veel vragen. Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt er geleerd op deze scholen? Hoe kun je de school vinden die bij jou past, bij jouw talenten, interesses en mogelijkheden? En welke school sluit goed aan op het onderwijs dat je nu volgt?

stappen
1: Voorlichtingsavonden
op basisscholen

Op de basisscholen van OOZ worden voorlichtingsavonden georganiseerd. Op deze avonden wordt informatie gegeven over het voortgezet onderwijs en de VO-scholen van OOZ . U krijgt antwoord op vragen als: Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er binnen OOZ? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt geleerd op deze scholen? Tevens krijgt u gelegenheid om vragen te stellen.

Wanneer uw kind op een basisschool van OOZ zit krijgt u via de school informatie over deze VO-voorlichtingsavond.

2: Groep 8
bezoekt scholen
voor Voortgezet Onderwijs

Samen met de hele groep 8 worden vanuit de basisschool bezoeken gebracht aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs. De toekomstige brugklassers krijgen een programma waarmee ze kennismaken met de school.

3: Voorlichtings-
avonden, Open Dagen
en Open Lesmiddagen

Door de scholen voor Voortgezet Onderwijs worden Voorlichtingsmiddagen, -avonden, Open Dagen en Open Lesmiddagen georganiseerd. De eerste voorlichtingsavonden beginnen al in november. In januari en februari kunnen leerlingen en ouders de Open Dagen en de Open Lesmiddagen bezoeken. Op deze VO-voorlichtingspagina staan per school alle data vermeld

4: Schooladvies van
de basisschool

De basisscholen geven voor 1 maart een schooladvies.

5: Aanmelden
voor Voortgezet
Onderwijs!

De aanmelding verloopt in overleg met de basisschool.
Voor de Zwolse VO-scholen en het van Kinsbergen college in Elburg geldt de aanmeldingsdatum 15 maart. De Sallandse VO-scholen -waaronder de Capellenborg in Wijhe- hebben als aanmeldingsdatum 1 maart. Voor de Zeven Linden in Dedemsvaart geldt 1 april.

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem dan contact op met één van onze voorlichters

Sebastiaan van der Laan

10-14, Zwolle 06 827 607 55 s.vanderlaan@ooz.nl

Sander Schipper

Capellenborg, Wijhe 0570 521 482 s.schipper@ooz.nl

Chris Nieuwenhuis

Capellen, Zwolle 06 496 149 77 c.nieuwenhuis@ooz.nl

Thera Kruizinga

Gymnasium Celeanum, Zwolle 06 577 465 32 tkruizinga@celeanum.nl

Anna Loonen

Van Kinsbergen College, Elburg 0525 682 205 a.loonen@ooz.nl

Martijn Marsman

Onderwijsroute mens&, Zwolle 0652012851 m.marsman@ooz.nl

Ellen Holterman

Thorbecke SG mha, Zwolle 038 4564 560 e.holterman@ooz.nl

Henk Jeurink

Thorbecke SG vmbo-pro, Zwolle 038-4262800 h.jeurink@ooz.nl

Sonja Bakhuis

Zeven Linden College, Dedemsvaart 0523 615 851 s.bakhuis@ooz.nl