OOZ is klaar voor onderwijs van en voor de 21e eeuw

3 maart 2016

OOZ wil een toponderwijsorganisatie zijn van en voor de 21e eeuw. Hierbij vormen eigenaarschap, grenzeloos maatwerk en 21e eeuwse vaardigheden belangrijke elementen van het dagelijkse onderwijs. Om dit toponderwijs dag in, dag uit ruim 11.500 leerlingen aan te kunnen bieden, is een stabiele ICT infrastructuur een voorwaarde. Voor leerlingen, zodat zij op eigen wijze gebruik kunnen maken van een adequate digitale leeromgeving. Voor leerkrachten, zodat zij leerlingen kunnen voorbereiden op de vaardigheden, die de 21e eeuw van hen zal vragen.

20160209 Ondertekening OOZ - Switch -s

Rita Damhof, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, zegt hierover: “Het onderwijs is aan het veranderen van de oude manier van informatie overbrengen naar een manier van onderwijzen waarbij onder andere leerlingen mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces. De wereld waar wij onze leerlingen voor opleiden is een wereld waar informatie als vijfde element gezien kan worden. Als voorbereiding op die wereld is een adequate digitale leeromgeving onontbeerlijk.”
Om deze digitale leeromgeving waar te kunnen maken, is een Europees Aanbestedingstraject gelopen waarbij Switch als beste partner naar voren is gekomen. Afgelopen dinsdag 9 februari is door Rita Damhof  en Bob Vos, algemeen directeur van Switch IT Solutions, een overeenkomst getekend.
Bob Vos: “Switch is bijzonder verheugd om hierin met OOZ op te mogen trekken. De manier waarop OOZ omgaat met grenzeloos maatwerk voor haar leerlingen, past bij de manier waarop wij ICT beheer vormgeven: ook wij kijken naar en spelen in op individuele wensen. Ons volledige aanbod wordt daarop afgestemd, met o.a. een online leer- en werkomgeving met toegang tot lesroosters, e-mails en digitale leermethodes.”

OOZ zal samen met Switch de scholen voor voortgezet – en speciaal onderwijs van OOZ een stabiele en betrouwbare ICT-infrastructuur aanbieden, goedwerkend en geruisloos, zodat de scholen zich op ‘the best start of life’ van al hun leerlingen kunnen blijven richten.

 

Stel je vraag