TrioMundo

TrioMundo, één kindercampus, drie werelden

TrioMundo is dé openbare kindercampus in Zwolle waar kinderen vanaf hun eerste levensjaar terecht kunnen. Op deze campus komen opvang en twee richtingen van onderwijs samen. We onderscheiden binnen de kindercampus de wereld van MiniMundo (voor kinderen van 0-7 jaar), UniMundo (voor kinderen van 7-10 jaar) en OmniMundo (voor kinderen van 7-12 jaar). Daarnaast is er een sterke verbinding met Onderwijsroute 10-14 en de Capellen Campus wat betreft de samenwerkingen op het gebied van doorlopende leerlijnen naar het voortgezet onderwijs. De verschillende professionals werken samen vanuit dezelfde visie en aanpak: de antwoorden van morgen vind je door vandaag de juiste vragen te leren stellen.

Op de kindercampus is ontwikkelingsgericht werken de rode draad. Wij stimuleren de brede ontwikkeling met zowel aandacht voor de cognitieve als de sociale ontwikkeling. De aanpak is gericht op de belangstelling van ieder kind in de groep en stuurt tegelijkertijd aan op het zetten van een volgende stap in leren en ontwikkelen. Hiervoor worden over de hele kindercampus verschillende activiteiten en routines in spelvorm gegeven, met veel aandacht voor interactie. Zo ontwikkelen de kinderen spelenderwijs belangrijke vaardigheden voor de toekomst. Wanneer kinderen weten hoe zij kennis kunnen vergaren - hoe zij kunnen leren – ontstaat er een doorlopende ontwikkeling. Op TrioMundo leren zij op onderzoek uit te gaan en mogelijke oplossingen te verkennen voor een probleem of uitdaging. Dat stimuleert leerlingen om creatief te denken, nieuwe verbanden te leggen en zo tot inzichten en oplossingen te komen. Samen met de ouders én hen kind geven wij vorm aan het proces. Zo groeien de leerlingen uit tot wie ze écht willen zijn.

Bekijk website
USP
  • Drie werelden, één kindercampus
  • MiniMundo: 0-7 jaar
  • UniMundo: 7-10 jaar
  • OmniMundo: 7-12 jaar
  • Coaches geven samen het leer- en ontwikkelproces vorm

Vragen over TrioMundo?

Neem dan contact met ons op

Locatie

TrioMundo