De Twijn

Een gewone school, maar speciaal waar het nodig is. Onderwijscentrum de Twijn, locatie Boterdiep, biedt speciaal onderwijs en zorg die op een reguliere school niet geboden kan worden.

Het speciaal onderwijs van De Twijn verzorgt onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Kinderen die hulp of begeleiding nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk op hun eigen school krijgen. Als het ook maar enigszins kan, blijven leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Dat noemen wij 'gewoon als het kan'.

Als de hulpvraag zo groot wordt, dat de eigen school niet meer het juiste antwoord heeft, dan is de leerling gebaat bij gespecialiseerd onderwijs op De Twijn. Dat noemen we 'speciaal als het moet’. In alle gevallen zoeken samen met de ouders en met de leerkrachten van de school naar de beste oplossing. Voor het maken van deze afweging krijgen wij ondersteuning van ons eigen expertiseteam.

Bekijk website
USP
  • Combinatie onderwijs en zorg
  • Basisonderwijs en vervolgonderwijs
  • Praktijkcertificaten en diploma's
  • Trajectbureau voor voorbereiding op werk

Unieke kenmerken

Spil in netwerk leerling
De leerling staat aan het roer. De school is de spil in een netwerk van instanties en disciplines die betrokken zijn bij onze leerlingen. De ouders van onze leerlingen zien wij als emotioneel betrokken partners die onmisbaar zijn voor de invulling van ons onderwijs en ook met hen werken wij professioneel samen.

Ons docententeam bereidt leerlingen voor op een betekenisvolle plek in de samenleving. Iedere leerling ontdekt en benut de eigen talenten en oefent de vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw.

We ondersteunen de ontwikkeling van een positief en reëel zelfbeeld, zodat leerlingen zich bewust zijn van hun eigen kennen en kunnen, een gevoel van eigenwaarde hebben en worden wie ze willen zijn.

Iedere leerling leert op een respectvolle en gelijkwaardige manier te communiceren, zodat er geoefend kan worden in weerbaarheid en de leerling kan opkomen voor zichzelf maar soms ook voor anderen.

Vragen over De Twijn?

Heeft u vragen over de aanmelding of wilt u een afspraak maken voor een oriënterend bezoek, belt u dan met Anita Cangir-Bredenhoff.

Locatie

De Twijn