Het Palet Ommen

Op Het Palet komen kinderen uit de verf! Onze openbare basisschool is prachtig gelegen aan de rand van Ommen. Een school voor iedereen, een fijne plek om samen te leren.

Op Het Palet is plek voor elk kind. Voor iedere leerling bieden wij een doorlopende ontwikkeling en leerlijn. Dat maakt ons onderwijs altijd op maat, afgestemd op diversiteit, eigenheid en talenten. Precies wat kinderen nodig hebben.

Natuurlijk staan de vakken taal, lezen en rekenen centraal, maar juist ook zelfstandigheid en het leren van sociaal-emotionele vaardigheden krijgen alle aandacht. We investeren eveneens veel in ouderbetrokkenheid. Een goede samenwerking komt de ontwikkeling van het kind ten goede.

We geven op een hedendaagse manier invulling aan ons onderwijs, daarbij maken we gebruik van moderne methodes. Onze resultaten zijn de afgelopen jaren goed. Dat vinden wij belangrijk, maar minstens zo belangrijk vinden we dat onze kinderen het op school erg naar hun zin hebben. Een positieve sfeer maakt leren leuk!

Bekijk website
USP
  • Samen spelen, werken en leren
  • Modern onderwijs met moderne methodes
  • Veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling
  • Vanaf groep 4 werken met tablets
  • Samen met ouders bouwen aan de toekomst van elk kind

Vragen over Het Palet Ommen?

Neem dan contact met ons op.

Locatie

Het Palet Ommen