Het Palet Hattem

Verschillende talenten, andere ideeën. Op openbare basisschool Het Palet in Hattem krijgen ze de ruimte. Dat maakt onze school zo’n fijne plek om te leren en te groeien. Voor iedereen.

Onze school en ons onderwijs zijn vertrouwd, gedegen en gericht op de toekomst. We bereiden onze leerlingen immers voor op later. Dat doen we op een bewuste en persoonlijke manier. Daarbij houden we rekening met verschillen in achtergrond, karakter, mogelijkheden en niveau.

Behalve veel aandacht voor cognitieve vaardigheden als rekenen, taal en lezen, stimuleren we ook de creatieve en sociale ontwikkeling. Zelfstandig leren en samenwerken gaan hand in hand. Net als waarden, normen en respect voor elkaar.

Onze leerkrachten staan dicht bij de leerlingen. Daarbij zijn we vaker begeleider dan lesgever. Zo vindt ieder kind zijn eigen weg en krijgt het de aandacht die het nodig heeft.

Bekijk website
USP
  • Kennis voor de toekomst
  • Zorg op maat
  • Toekomstgericht

Vragen over Het Palet Hattem?

Neem dan contact met ons op

Locatie

Het Palet Hattem