Het Festival

Het Festival, in de wijk Stadhagen, is een Kindcentrum. Een plek waar kinderen van nul tot en met twaalf jaar leren, spelen en zich ontwikkelen. Elke dag in een wereld vol mogelijkheden.

Op Kindcentrum Het Festival zijn kinderen altijd in beweging. Daarvoor is alle ruimte en hebben we alles in huis. Kinderen leren hier rekenen, schrijven en lezen, maar ook die andere, waardevolle basis voor het leven. Zij leren onderzoeken en kennis toe te passen, maar ontwikkelen zich hier ook op kunstzinnig, sportief of technisch gebied.

Een professioneel team zorgt voor een aanbod met doorgaande leerlijnen in een altijd uitdagende leeromgeving. Hierin ontwikkelen kinderen zich het best wanneer zij zich gekoesterd en gewaardeerd voelen. Op Kindcentrum Het Festival wordt ieder kind gezien en gehoord. Ze mogen zijn wie ze zijn.

Bekijk website
USP
  • Veilige leeromgeving
  • Kracht van 8
  • Gestructureerd leren
  • Thematisch leren

Unieke kenmerken

Veilig klimaat
Het Festival werkt met 3 pijlers: Welbevinden, Leren en Ervaren. Met de Kracht van 8 en Verbindende Communicatie zorgen we voor een veilig, pedagogisch klimaat.

Het Festival is een Kindcentrum waar geleerd wordt. Wij willen kinderen de kans geven om optimaal te leren. Dit betekent bijvoorbeeld dat we voor meer begaafde leerlingen een (OOZ-brede) Cnopius en Da Vinci-klas hebben. Voor de hogere groepen is er Technasium.

Vragen over Het Festival?

Neem dan contact met ons op

Locatie

Het Festival