Het Avontuur

Een eigen plek in een steeds veranderende maatschappij vraagt om een goede basis. Die basis krijgt elk kind bij ons op school. Dit betreft de basisvakken rekenen en taal, samen leven, samen werken en zelfstandig leren.

Ieder kind brengt zijn eigen talenten mee. Op onze school geven we kinderen de ruimte om die talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo worden ze zelfstandig, verantwoordelijk en ontwikkelen ze zichzelf.

Leren wordt mooier wanneer de nieuwsgierigheid blijft. Het is ons motto en het fundament van ons onderwijs. Dat onderstrepen wij met onze zes uitdagingen: gedraag je ecosysteembewust, wees informatiedeskundig, werk duurzaam samen, ontwikkel jezelf, neem zelf verantwoordelijkheid en wees maatschappelijk betrokken. Samen een sterke basis.

Bekijk website
USP
  • Wij bieden ruimte aan verandering
  • Kinderen voelen zich veilig
  • Kinderen durven zichzelf te zijn
  • We zien en kennen alle leerlingen!

Vragen over Het Avontuur?

Neem dan contact met ons op

Locatie

Het Avontuur