De Springplank

Op openbare basisschool De Springplank maakt ieder kind een goede start. Eigenheid, talenten en interesses zien we daarbij als belangrijke vertrekpunten. Wij accepteren en respecteren kinderen zonder onderscheid te maken.

Positief schoolklimaat.
We stimuleren positief gedrag bij onze leerlingen om een positief schoolklimaat te creëren. Zo ontwikkelen onze leerlingen respect voor elkaar en hun omgeving.
Wij zorgen er samen met ouders, welzijnsinstellingen en andere partners voor dat de school een vertrouwde omgeving is, waar onze leerlingen zich thuis voelen.

Ondernemend leren
Ondernemend leren is een actieve vorm van leren. Hiermee dagen we onze leerlingen uit om hun talenten te ontwikkelen. We stimuleren leerlingen om initiatief te nemen en samen te werken.
Binnen de lessen in de klas en tijdens de schoolbrede projecten werken we aan de hand van de 5 D’s: Dromen, Denken, Durven & Doen, Delen.

Samen werken aan persoonlijke doelen
Onze leerlingen werken in units. Een unit bestaat uit meerdere groepen. Binnen deze unit werken leerlingen regelmatig samen. Zo kunnen de leerlingen op hun eigen niveau werken en elkaar helpen bij het bereiken van persoonlijke doelen.

Bekijk website
USP
  • Ondernemend leren
  • Eigenaarschap
  • Positief schoolklimaat
  • Cultuurschool

Vragen over De Springplank?

Neem dan contact met ons op

Locatie

De Springplank