De Oosterenk

Openbare basisschool De Oosterenk in hartje Wipstrik biedt betrokken en betrouwbaar onderwijs. Daarbij staan de leerlingen, hun talenten en verschillen centraal.

Net als u vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt op school en dat het kwalitatief goed onderwijs krijgt. We willen vooral dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Daarom krijgen alle leerlingen de zorg en aandacht die ze nodig hebben: extra begeleiding óf extra uitdaging.

De wereld verandert, daar bewegen wij als school in mee. Samen met andere scholen werken we continu aan verbetering van ons onderwijs. Zo sluiten we steeds en beter aan bij de leerling van vandaag en morgen.

Bekijk website
USP
  • Een school waar met het hart gewerkt wordt.
  • Een kleine overzichtelijke school. Ieder kind is in beeld.
  • Het vizier op de 21e eeuw.
  • Veel ruimte voor talentontwikkeling in muziek, sport, kunst en cultuur.

Unieke kenmerken

Klaar voor de 21e eeuw
De Oosterenk zorgt dat het onderwijsaanbod voor elke leerling aansluit bij zijn mogelijkheden en talenten. Daarnaast bieden we onderwijs dat past bij de 21e eeuw. De leerlingen ontwikkelen 21e-eeuwse vaardigheden bij de vakken wereldoriëntatie, wereldburgerschap, cultuur en talentontwikkeling. Tegelijk heeft de leerkracht veel aandacht voor de basisvakken rekenen, lezen en taal.

Vragen over De Oosterenk?

Neem dan contact met ons op

Locatie

De Oosterenk