De IJsselhof

Breed ontwikkelen doe je op De IJsselhof. Het is het motto van onze openbare school, gelegen in de wijk Ittersum en onderdeel van Kindcentrum De IJsselhof. Hier is alle ruimte voor talent en creativiteit.

De IJsselhof stemt haar onderwijs continu af op de maatschappij van vandaag en morgen. Zo maken we in onze school vaker gebruik van digitale middelen. Ook zetten we in op de zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, burgerschap en samenwerken.

We bieden leerlingen een inspirerende, uitnodigende en geborgen omgeving. Kinderen die meer aankunnen, krijgen meer verdieping en uitdaging. Leerlingen die behoefte hebben aan meer lesinstructie, krijgen dit aangereikt. Zo halen we het beste uit kinderen en komen talenten tot ontwikkeling.

Bekijk website
USP
  • Open blik naar de toekomst
  • Academische opleidingsschool
  • Aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden
  • Integraal Kind Centrum

Unieke kenmerken

Integraal Kind Centrum
IKC de IJsselhof is sinds 2013 een Integraal Kindcentrum (IKC). Dit betekent dat wij onder meer een centrale rol vervullen als buurtschool. Kinderen kunnen bij ons van 0 tot 13 jaar een ononderbroken groei doormaken. Ons IKC heeft een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang, met daarnaast een aanbod voor ieders talent zoals pianoles, tekenles, techniek en yoga.

In samenwerking met diverse instanties en collega-scholen bieden we een pakket met naschoolse activiteiten die voor alle kinderen uit de wijk toegankelijk zijn, zoals peutergym.

Vragen over De IJsselhof?

Neem dan contact met ons op

Locatie

De IJsselhof