De Dennenkamp

Een goede start voor ieder kind. Het is het doel en uitgangspunt van openbare basisschool De Dennenkamp in Ommen. Naast lezen, schrijven en rekenen, leren kinderen hier vooral ook zichzelf en de wereld kennen.

Kinderen leren verschillend, ieder vanuit eigen talenten en mogelijkheden. Juist die ruimte hebben kinderen nodig om te groeien en om te worden wie ze zijn. Daarom creëren wij als team een plek waar ieder zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Onze leeromgeving is divers en biedt mooie kansen. Zo geven we bijvoorbeeld Engels als apart vak, maar laten we het ook terugkomen in andere vakken. Ook hanteren we het vijf-gelijke-dagenmodel. Dat betekent regelmaat en structuur naast de bewegingsvrijheid en variatie die kinderen bij ons vinden.

Bekijk website
USP
  • Spelend leren
  • Engels vanaf groep 1
  • Continurooster
  • Nieuwbouw binnen een paar jaar
  • Aandacht voor creatieve vakken
  • Onderwijs op maat

Vragen over De Dennenkamp?

Neem dan contact met ons op

Locatie

De Dennenkamp