De Ambelt

Wij bieden onderwijs aan leerlingen die niet tot hun recht komen in het regulier onderwijs. Onze betrokken en deskundige medewerkers zetten zich in voor een passende onderwijsplek die zich kenmerkt door maatwerk, ontwikkeling en resultaat.

Met onze gespecialiseerde ondersteuning geven wij hen daarnaast het gereedschap om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Wij geloven in een positieve benadering en kijken naar de talenten en mogelijkheden van de leerling. Wij handelen vanuit verantwoordelijkheid, een professionele houding en oprechte interesse. Het veilige schoolklimaat dat dit oplevert, is het fundament voor een succesvolle schoolcarrière.

Het belang van de leerling staat in alles voorop en dit verbindt ons. Wij kunnen daarbij niet zonder een goed contact met ouders, verzorgers, zorginstellingen, de gemeente en alle andere belanghebbenden. Wij bewandelen dan ook gezamenlijk de weg die leidt naar een volwaardige plek in de maatschappij.

Bekijk website
USP
  • Maatwerk in onderwijs en ondersteuning
  • Basisonderwijs en vervolgonderwijs
  • Expertise gedrags- en psychische problematiek
  • Locaties in Zwolle, Hardenberg en Wapenveld

Vragen over De Ambelt?

Neem dan contact met ons op

Locatie

De Ambelt