Onderwijsroute 10-14

Basis- en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14.

Basis- en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14.
Leerlingen kunnen bij ons doorgroeien in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding staan leerlingen aan hun eigen roer: hun interesse, talent en bewustwording van mogelijkheden (zelfkennis) staat centraal, het onderwijs wordt daarop afgestemd.

Op die manier ontdekken kinderen wie ze zijn en wat ze kunnen. In eigen tempo en op een passend niveau, tot ze weten wat ze werkelijk willen. Op deze wijze stellen we het definitieve VO-advies uit tot halverwege klas twee en is er voor kind en ouders tijd om een verantwoorde, passende keuze te maken.

Dát is 10-14.

Leren in een kleinschalige leergemeenschap Leren in een kleinschalige leergemeenschap
Persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding Persoonlijke coaching en begeleiding
De keuze voor een definitief VO-advies stellen we uit. De keuze voor een definitief VO-advies stellen we uit.
Docententeam uit basis- en voortgezet onderwijs Docententeam uit basis- en voortgezet onderwijs

"10-14 is er voor kinderen die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en voor kinderen die de keuze van het voortgezet onderwijs willen uitstellen"

Annelies Robben, netwerkregisseur onderwijsroute 10-14

Onze aanpak

10-14 is een krachtig onderwijsconcept waarbij coaching, persoonsvorming en onderzoekend vermogen de stap van PO naar VO een stuk makkelijker maken. 10-14 geeft kinderen de ruimte om te leren en een basis om te groeien. Door te groeien ontdek je immers wie je bent en wat je wilt.

De leeftijd tien tot veertien jaar is voor veel kinderen een turbulente periode. Terwijl hormonen door het lijf gieren, spelen vragen als ‘wat kan ik’ en ‘wie ben ik’ een grote rol. Op 10-14 bieden wij kinderen in deze periode een veilige basis. Zij krijgen bij ons de kans zichzelf in alle rust en vanuit (zelf)vertrouwen te verkennen en ontdekken. En zijn ze 14 jaar, dan kunnen ze op eigen niveau instromen in het derde jaar van het VO. Zo maken leerlingen die belangrijke stap als ze er ook écht klaar voor zijn!

stappen

Coaches en vakexperts

De vakexperts en coaches van 10-14 verzorgen alle vakken, workshops en coaching. Naast vakexperts op gebieden als Frans, wiskunde, mens en maatschappij, en mens en natuur hebben we ook experts op de gebieden kunst, coaching en weerbaarheid. Dit samengestelde onderwijsteam uit PO en VO maakt 10-14 uniek.

Gepersonaliseerde leer- en ontwikkelroutes

De schooldag begint met plannen. Tijdens deze check-in kiezen leerlingen samen met hun coach wat zij die dag uit hun persoonlijke leer- en ontwikkelplannen oppakken en zich eigen gaan maken. Dit leer- en ontwikkelplan focust op eigen groei en ontplooiing. Hierdoor vergelijken leerlingen zich vooral met zichzelf en niet met de groep. Het gaat immers om de persoonlijke ontwikkeling.

Een dag op 10-14

Gedurende de dag zijn er vaste, gezamenlijke instructiemomenten, waarbij het persoonlijke niveau altijd het uitgangspunt vormt. De lessen eindigen elke dag om 14.00 uur. Toch zijn de leerlingen dan niet per se vrij. Onze leerlingen hebben één dag in de week een vast coachmoment in hun eigen peergroup. Dit moment wordt door de vaste coach begeleid.

Pedagogische uitgangspunten

Leerlingen leren met elkaar, ongeacht niveau. Sociale inclusie noemen we dat binnen 10-14. De pedagogiek van 10-14 komt van Gert Biesta. Zijn visie op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming is verweven in de aanpak en uitvoering van Onderwijsroute 10-14.

Curriculum

Ons curriculum is verbonden met de wereld. Binnen ons curriculum werken wij met doelen (SLO) en

acht kernconcepten waarmee de leerlingen zichzelf en de wereld kennen.

Dagelijks starten we met de basisvaardigheden (talen, lezen, rekenen & wiskunde). Aan het einde van de ochtend ronden we de basisvaardigheden af en vervolgen we de dag met het thematisch onderwijs aan de hand van de kernconcepten.

Kernconcepten

De kernconcepten maken de samenhang tussen de verschillende vakgebieden zichtbaar. We hebben dit per kernconcept uitgewerkt in vier dimensies namelijk; mens en maatschappij, mens en natuur, mens en cultuur en technologie en wetenschap. Per dimensie stellen we een aantal doelen per week centraal, zodat het grote thema in kleine subthema’s wordt aangeboden. Dit biedt onze leerlingen overzicht en structuur, waarbij we werken aan de doelen die per kernconcept nauwkeurig zijn uitgewerkt. Op deze manier krijgen alle kerndoelen de nodige én verplichte aandacht.

Aanmelden voor onderwijsroute 10-14

Wij komen graag met u in contact! Om meer informatie te geven, vragen te beantwoorden, uitleg te geven over hoe de aanmelding verloopt e.d..

10-14 is een nieuw onderwijsconcept. Dat vraagt om heldere toelichting en om een duidelijk verhaal. Wij hopen dat onze site en routegids u een duidelijk beeld heeft gegeven van onze visie. En uiteraard van de nieuwe, mooie mogelijkheden voor uw kind.

Heel graag tot ziens op 10-14!

Kennismakings- of intakegesprek; ouders en leerlingen; wij maken graag een afspraak met u! Neem contact op met a.robben@ooz.nl of bel 06 4808 0227.

Downloads

overlegsituatie onderwijsroute10-14

Open lesmiddag

 • woensdag 13 november 2019
 • 14.00 - 16.00 uur
Meld je aan

Open lesmiddag TSG

 • woensdag 13 november 2019
 • 14.00 - 16.00 uur
Meld je aan

Open lesmiddag

 • woensdag 20 november 2019
 • 14.00 - 16.00 uur
Meld je aan

Open lesmiddag

 • vrijdag 29 november 2019
 • 14.00 - 16.00 uur
Meld je aan

Open lesmiddag

 • woensdag 11 december 2019
 • 14.00 - 16.00 uur
Meld je aan

Open lesmiddag

 • vrijdag 13 december 2019
 • 14.00 - 16.00 uur
Meld je aan

Nieuws

‘We gaan hier nooit meer weg!’ 10-14 onderwijs in Zwolle

Officieel heet het  ‘onderwijsroute 10-14’ maar de leerlingen zeggen gewoon: ‘Ik zit op 10-14.’ En de studenten van Windesheim Teachers College die  samen met de docenten van Openbaar Onderwijs Zwolle het docententeam van 10-14 vormen spreken van ’10 -14 life.’  Wat houdt 10-14 life in en waarom 10-14 onderwijs in Zwolle? Door het kinderwetje van […]

Lees meer

Ingezonden brief van een ouder aan de Stentor

In oktober schreef Renate Wennemars in de Stentor een stuk over horroronderwijs, een ouder van 10-14 antwoordde daarop met onderstaande ingezonden brief; Ideaal onderwijs Renate Wennemars, ik heb goed nieuws! De ideale wereld voor schoolgaande kinderen bestaat! Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding en leerlingen die aan hun eigen roer staan: hun interesse, talent en bewustwording […]

Lees meer

Waarom Onderwijsroute 10-14?

Iedereen ontwikkelt zich in eigen tempo en op zijn eigen manier. Het reguliere onderwijssysteem vraagt leerlingen echter al op de basisschool een keuze te maken in voortgezet onderwijs. Sommige kinderen weten het dan al, anderen zijn er nog niet aan toe. Onderwijsroute 10-14 geeft die leerlingen meer tijd om hun talenten te ontdekken. Zo maken zij een keuze die past én stellen we een definitief VO-advies langer uit.

Lees meer
Meer 10-14 nieuws

...IETS WAAR JE NOG NIET AAN HEBT GEDACHT, MAAR WÈL VAN OP DE HOOGTE WILT BLIJVEN...

Veelgestelde vragen

Voor welke leerlingen is Onderwijsroute 10-14 geschikt?

Onderwijsroute 10-14 richt zich op meerdere doelgroepen. Wij zijn er voor kinderen die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en voor kinderen die de keuze van het voortgezet onderwijs juist willen uitstellen. Uitstel kan verstandig zijn wanneer kinderen cognitief of sociaal emotioneel nog niet toe zijn aan de stap naar het voortgezet onderwijs.

Hoe verloopt de doorstroom naar klas 3?

Alle scholen (van OOZ of niet) die een antwoord geven op de leervraag van de leerling worden benut. De leerling heeft dus ruime keus en alle mogelijkheden. Elke school kan een uitstroomschool zijn wanneer de leerling heeft gekozen en toe is aan de volgende stap.

Zijn er scholen met doorstroomgarantie?

Er zijn echter twee scholen die voor alle leerlingen in Onderwijsroute 10-14 een doorstroomgarantie geven, dit is voor leerlingen op het niveau van VMBO t/m mavo Thorbecke Russenweg, en voor leerlingen op het niveau mavo t/m vwo Van der Capellen.

Op welke momenten kunnen leerlingen van Onderwijsroute 10-14 uitstappen?

Bij Onderwijsroute 10-14 kunnen kinderen uitstappen wanneer ze er klaar voor zijn. Het is onze ambitie om dat ook mogelijk te maken in februari, zodat kinderen niet per se tot de zomervakantie hoeven te wachten. Dit kunnen wij enkel op OOZ-scholen aanbieden.

Hoe zit het met uitstappen bij niet-OOZ-scholen?

Bij scholen buiten ons bestuur is er een overstapmogelijkheid wanneer kinderen 12 jaar zijn en naar klas 1 van het reguliere onderwijs gaan. Wanneer zij 14 jaar zijn, kunnen zij de overstap maken naar de bovenbouw (klas 3) van het voortgezet onderwijs.

Komt er een voorlichtingsavond?

Nee, wij kiezen voor persoonlijk maatwerk. Hebben u en uw kind interesse in onze leerroute dan nodigen wij u samen uit voor een gesprek met een specialist van Onderwijsroute 10-14. Zo bekijken we samen of en waarom het verstandig is om uw kind onze onderwijsroute te laten volgen. Natuurlijk hoort daar ook een positief advies van de basisschool bij.

Werkt Onderwijsroute 10-14 samen met onderwijspartners?

Jazeker, als OOZ-school trekken we landelijk op met besturen die onze ambities delen. Zo werken we samen met Spring High Amsterdam, Tienercollege Gorinchem en De Leeronderneming Ridderkerk.

Wordt Onderwijsroute 10-14 wetenschappelijk ondersteund?

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ondersteunt onze doorlopende leerlijn PO-VO. Samen onderzoeken we de effecten van ons onderwijs. Met docenten en studenten van hogeschool Windesheim vormen we een leergemeenschap. Ook het Teachers College (nieuwe lerarenopleiding voor docenten PO/VO) haakt hierbij aan. Een stevige basis voor vernieuwend onderwijs dus.

Waar start Onderwijsroute 10-14?

Onze nieuwe leerroute krijgt een eigen omgeving op het terrein van de Van der Capellen in Zwolle. De ruimtes worden speciaal ingericht voor ons onderwijsconcept. Daarmee hebben de leerlingen eigen lokalen, een kantine, een plein en een fietsenstalling. Veel en heel eigen dus, precies zoals Onderwijsroute 10-14 bedoeld is.

Waarom kiest Onderwijsroute 10-14 voor bovengenoemde locatie?

Allereerst is daar ruimte, ook voor de komende jaren. Van der Capellen krijgt in de nabije toekomst nieuwbouw. Onderwijsroute 10-14 wil graag mee naar die nieuw op te zetten onderwijscampus. Voor leerlingen is het ook nog eens fijn en goed om dicht bij een VO-school te zijn. Bovendien kunnen we gebruikmaken van bestaande faciliteiten, zoals compleet ingerichte vaklokalen.

Contact

Heeft u aanvullende vragen, wilt u meedenken of een keer komen kijken? Neem gerust contact met ons op!

Algemeen contactnummer 10-14 06 8276 0755 contact@10-14.nl
Bezoekadres Lassuslaan 230, Zwolle