"Creatief denken komt in steeds meer lessen aan bod. In het Vooruitwerklab altijd."

Het verhaal van Maarten

Medewerker, leerlingen en ouders delen hun ervaringen met OOZ. Op deze pagina vertelt Maarten zijn verhaal aan jou.

Focus op talentontwikkeling

Naast het lesgeven, volgde Maarten een master talentontwikkeling en excelleren. Binnen de school krijgt hij de ruimte om zijn kennis en vaardigheden dagelijks te benutten.

Online samenwerken
Als leraar wil Maarten graag invulling geven aan talentontwikkeling binnen zijn school. “Daarom ben ik gestart met het Vooruitwerklab, voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. De focus ligt op het aanleren van vaardigheden, zoals online samenwerken. De leerlingen schrijven nu samen een heldenverhaal in Google Docs. Ze ervaren hoe het verhaal dat ze schrijven beter wordt door samen te werken.”

Maarten ziet veel kansen door de groeiende digitalisering van het onderwijs: “Het digitale spreekt de leerlingen aan en motiveert hen. Creatief denken komt in steeds meer lessen aan bod. In het Vooruitwerklab altijd.”

 

Lees verder

Naam: Maarten
Rol: Leerkracht groep 5
School: De Tweemaster

Uren

"Het digitale spreekt de leerlingen aan en motiveert hen. Creatief denken komt in steeds meer lessen aan bod. In het Vooruitwerklab altijd."

- Maarten

Goede resultaten
Waar de afgelopen jaren de nadruk vooral lag op opbrengst gericht werken – het behalen van goede resultaten – staat het onderwijs nu weer meer open voor kunsten, creatieve vakken en persoonlijke ontwikkeling. Maarten is blij met deze uitdaging: “We mogen weer meer boeiende lessen geven, maar we willen de opbrengsten hoog houden. Leerlingen moeten goede resultaten halen bij basisvakken als rekenen en taal.”

Daarnaast komen de 21e-eeuwse vaardigheden volop aan bod, zoals samenwerken, leren plannen en het leren omgaan met teleurstellingen. Maarten: “Leerlingen in het Vooruitwerklab bouwen bijvoorbeeld in vijf minuten een kerstboom van papier. Dat is moeilijk. Daar hebben we het vervolgens over. Wat gebeurde er nu? Hoe ga je daarmee om?”

Lees verder

Samen leidinggeven
OOZ geeft medewerkers bij het invullen van hun rol steeds meer vrijheid, zo ervaart Maarten. “We geven samen leiding aan de school. We benutten de expertise van elkaar. Mijn collega Andrea weet bijvoorbeeld veel van coaching. Daar maakt het hele team gebruik van. Buiten de eigen school heeft de netwerkorganisatie OOZ op bijna alle terreinen expertise in huis.”

Wat Maarten zelf fijn vindt: “Ik kan in mijn werk dingen doen waarvan ik in een flow raak. Bezig zijn met waar ik goed in ben. Dat geldt steeds meer voor alle collega’s. We hebben de ruimte om gebruik te maken van elkaar. Ook dat is gedeeld leiderschap.”

 

Stel je vraag