Welke kant zou het op kunnen gaan? Een eerste advies!

5 vragen over ‘het schot voor de boeg’

Jonge kinderen

In groep 7 krijgen kinderen en hun ouders een ‘schot voor de boeg’ van de meester of juf. Zo kunnen ze vast nadenken over het vervolg op de basisschool.

Wat is het schot voor de boeg?

Tijdens het tienminutengesprek aan het einde van groep 7 bespreekt de leerkracht met ouders wat voor hun kind een geschikt vervolg op de basisschool zou kunnen zijn. Zo krijgen de leerlingen een eerste indicatie voor hun vervolgrichting. Dit is het schot voor de boeg, op sommige scholen ook wel ‘voorzichtige voorspelling’ genoemd.

Waar wordt het op gebaseerd?

De leerkracht bekijkt de ontwikkeling van het kind van groep 3 tot en met groep 7 in het leerlingvolgsysteem. Hierin staan ook de scores van alle Cito-toetsen die het kind heeft gemaakt. Er wordt ook gekeken naar het karakter van het kind: is hij gemotiveerd, let hij goed op, maakt hij zijn huiswerk? Deze resultaten worden besproken met de interne begeleider, en op basis hiervan wordt een verwachting uitgesproken.

Kan het nog veranderen?

Het schot voor de boeg is een voorlopig advies, geen bindend schooladvies zoals kinderen in groep 8 krijgen. Het voorlopige advies in groep 7 is bedoeld om de verwachtingen te bespreken, het heeft verder nog geen consequenties. Onze leerkrachten merken wel dat de verwachting vaak klopt, omdat het op zo veel factoren is gebaseerd.

Waar is het voor?

Leerkrachten hebben eind groep 7 al een goed beeld van hoe een kind zich ontwikkelt. Met het voorlopige advies kunnen ouders en kinderen zich vast voorbereiden en oriënteren op vervolgstappen. Veel voorlichtingsmomenten van middelbare scholen vinden in november plaats, als het kind nog niet zo lang in groep 8 zit. Het is prettig om dan al een idee te hebben van de richting.

Wat als u het er niet mee eens bent?

Sommige ouders hebben eind groep 7 zelf al een idee wat bij het kind past, andere ouders zijn er nog niet mee bezig. Misschien komt de verwachting van de leerkracht niet overeen met wat u als ouder voor uw kind voor ogen had. Hier kan dan tijdens het schot voor de boeg over gesproken worden. Uiteindelijk willen ouders en leerkrachten dat een kind op het juiste niveau terechtkomt, waar hij zich kan ontwikkelen op een manier die bij hem past.

Meer in de praktijk

Praktisch Leren

Sommige kinderen leren graag door te dóen. Zij kunnen terecht bij Praktisch Leren, waar ze veel in de praktijk bezig gaan, zoals bijvoorbeeld met koken of techniek. Lees meer

Geslaagd in coronatijd

Je diploma halen is bijzonder, maar in coronatijd gaat het nog allemaal even anders... Hoe hebben onze leerlingen dit ervaren? Lees meer

Leren in de échte wereld

Op Het Avontuur in Dalfsen werken ze met het lesprogramma Jeelo. Het doel? Niet alleen uit de boeken leren, maar de wereld ingaan. Leerlingen laten zien wat er speelt. Hoe werkt dat? Lees meer

Jonge talenten op onze scholen

Elke leerling heeft zijn eigen talent, iets waar hij of zij goed in is en heel leuk vindt om te doen. Wij spraken Mila, Yosina en Rafaël, die naast hun school bijzondere dingen doen. Lees meer

Playing for Success

Er zijn soms kinderen op school die niet zo lekker in hun vel zitten. Ze hebben faalangst of weinig zelfvertrouwen. Voor zulke kinderen van OOZ-scholen is er Playing for Success. Lees meer

Ons praktijkonderwijs werkt aan duurzaamheid

Door een mooie samenwerking tussen het praktijkonderwijs en de Stichting Kringloop leren leerlingen over duurzaamheid en circulariteit. Ook doen ze werkervaring op in de winkels. Lees meer

Energiezuinig racen

Ontwerp, techniek, marketing: zestien scholieren van het Gymnasium Celeanum hebben alles zelf bedacht om hun energiezuinige auto te bouwen. Met succes, want ze mogen meedoen aan een race in Londen! Lees meer

Het basisschool ABC voor starters

De grote dag is aangebroken. Uw kind mag naar de basisschool. Een groot avontuur waarbij het aan heel veel nieuwe dingen en nieuwe mensen zal moeten wennen. Ook voor u als ouder is het een spannende tijd.... Lees meer

Schaken met je maatje

Kinderen leren heel veel van elkaar. Daarom zijn er maatjesprojecten op onze scholen, waarbij kinderen elkaar helpen met activiteiten en hobby's. Op Het Palet in Hattem vinden we daar een mooi voorbeeld van! Lees meer

Van bijbaan naar loopbaan in onderwijs!

Bovenbouwleerlingen havo en atheneum van OOZ kunnen sinds dit schooljaar deelnemen aan het tutoringproject bij OOZ. Ze krijgen dan een bijbaan op een basisschool om te ontdekken of ze talent voor de klas hebben! Lees meer

Cito-toets verdwijnt uit de kleuterklas

Jarenlang werd de Cito-toets afgenomen vanaf de kleuterklas. Na veel discussie verdwijnt de toets daar binnenkort. Is het goed om kleuters al met de Cito te toetsen? Wat is een geschikt alternatief? Lees meer

Wennen aan school, 3 tips voor uw peuter

Naar school gaan is steeds een beetje meer loslaten. Voor de meeste kinderen begint dat al als ze 4 zijn. Eerst de kinderopvang. Dan de wendagen op school. Hoe zorgt u dat deze momenten soepel verlopen? Lees meer

Speciale helden op De Twijn

Als je schildert is alles mogelijk. Dat ontdekten leerlingen van De Twijn in een kunst- en cultuurproject eerder dit jaar. Ze mochten hun fantasie de vrije loop laten voor een expositie in Hedon.... Lees meer

Kindertalentenfluisteraar

Het is belangrijk dat kinderen leren wat hun talenten zijn, wat ze leuk vinden en waar ze energie van krijgen. Speciale kindertalentenfluisteraars helpen hen daarbij. Lees meer

Grote Peuter Dag

Het is best spannend als uw kind toe is aan de basisschool. Hoe kiest u een fijne en goede school? En wat gaat uw kind daar leren en ontdekken? Lees meer

Moorddiner op de Capellenborg

Dat leerlingen van de Capellenborg heel veelzijdig zijn in hun talent, was goed te merken tijdens het Moorddiner dat ze voor 72 gasten organiseerden. Een culturele en culinaire beleving! Lees meer
Stel je vraag