Dalton Kindcentrum de Markesteen geopend

5 november 2015

Op woensdag 4 november is het Dalton Kindcentrum de Markesteen in Zwolle-Zuid geopend. Kinderen, ouders, omwonenden en andere belangstellenden hebben kennis gemaakt met het kindcentrum, de leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Jan Brink -wethouder Onderwijs, Financiën, Cultuur, Monumentenzorg en archeologie- verrichtte de officiële openingshandeling en onthulde het nieuwe logo, samen met kinderen van het onderwijs en de opvang.

Voor alle aanwezige kinderen was er een leuk programma met onder andere schminken, een springkussen en diverse spelletjes. Ouders en belangstellenden konden kennismaken met het kindcentrum en kregen een rondleiding krijgen door de leslokalen, groepsruimtes en nieuwe buitenspeelruimte voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.

Een vertrouwde omgeving voor iedereen
Het Dalton Kindcentrum is een centrale ontmoetingsplek in de wijk en is hiermee een mooie aanvulling op het basisonderwijs en de kinderopvang in Zwolle-Zuid. Kinderen kunnen in het kindcentrum spelen, met en van elkaar leren en de wereld ontdekken. Jorien Griffioen (directeur de Markesteen) is enthousiast over de samenwerking binnen het DKC: “In het kindcentrum krijgen we de mogelijkheid om kinderen van jong tot oud een zorgzame en uitdagende omgeving te bieden, waar ze hun talenten kunnen ontdekken en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen”.

Een kindcentrum komt niet zomaar tot stand, hier is een zorgvuldige en uitvoerige voorbereiding aan vooraf gegaan. Om het Dalton onderwijs te integreren in de kinderopvang, wordt er gewerkt vanuit een gezamenlijke pedagogisch visie op basis van onze kernwaarden: plezier, onderzoekend, inlevend, toegankelijk en betrouwbaar.

Laura Wiersma, regiomanager bij Partou kinderopvang ziet meerwaarde in het Dalton Kindcentrum: “Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen, waardoor we er met elkaar zorg voor dragen dat de kinderen opgroeien in een veilige en vertrouwde omgeving. Op de dagopvang is er voor de peuters speciale aandacht voor peuteractiviteiten. Vanuit de opvang zullen we regelmatig samen met het onderwijs activiteiten organiseren”.

Stel je vraag