Coronavirus

Coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben veel invloed op ons onderwijs. Deze ontwikkelingen en de daaruit voortkomende maatregelen leiden vanzelfsprekend tot vragen over hoe hier op onze scholen mee om te gaan. Hierbij horen ook gevoelens van zorg en onzekerheid. Deze voelen en delen wij op de scholen en als OOZ. We vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders goed worden geïnformeerd. We volgen de richtlijnen van het RIVM en onderhouden contact met gemeentes, de regionale Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarbij maken we gebruik van protocollen en handreikingen die o.a. door de PO-Raad en de VO-raad beschikbaar worden gesteld.

OOZ ondersteunt en faciliteert de scholen bij het vinden en uitvoeren van de beste werkwijze voor elke school. Onze scholen verschillen, dus deze werkwijze is niet overal gelijk. De communicatie verloopt daarom ook in eerste plaats via de scholen. Een aantal zaken zijn binnen ons bestuur in hoofdlijnen wel gelijk. Op deze site vindt u informatie over wat OOZ-breed actueel is t.a.v. scholen en het coronavirus.

Actueel

 • Versoepeling Coronaregels
  Vanaf 20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat vanaf bij één besmetting. De GGD adviseert op basis van maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een coronabesmetting op school. In het voortgezet (speciaal) onderwijs vervalt de mondkapjesplicht vanaf 25 september. Vanaf dan is het ook niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden in het vso. Mondkapjes moeten nog wel gedragen worden in het leerlingenvervoer en openbaar vervoer. Lees meer op de site van de PO-Raad
 • Protocol ‘Onderwijs tijdens corona’ aangepast voor start van het schooljaar
  Hoewel er aan de 1,5 meter-maatregel en de mondkapjesplicht niets wijzigt, is er door met name het vaccineren en daardoor de begrippen immuun en niet-immuun een andere situatie ontstaan rondom het gebruik van zelftesten en de quarantaineregels. Lees meer op de site van de VO-Raad
 • Scholen voor voortgezet onderwijs mogen weer open vanaf 1 maart
  Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf 1 maart -minimaal één keer per week- weer naar school, mits zij 1,5 meter afstand tot elkaar en tot het onderwijspersoneel houden. Lees meer op de site van de VO-Raad
 • Heropening scholen po/sbo vanaf maandag 8 februari
  OOZ heeft ervoor gekozen om het kabinetsbesluit te volgen en vanaf maandag 8 februari alle (speciale) basisscholen open te stellen voor alle leerlingen. Daarbij volgen we zoveel mogelijk de richtlijnen die het ministerie van OCW, het RIVM en de PO-raad ons hebben meegegeven.
 • Tweede lockdown
  De scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn vanaf 14 december 2020 dicht voor (bijna) alle leerlingen. De scholen blijven open voor kwetsbare leerlingen en voor onderwijs aan eindexamenkandidaten. Dit geldt ook voor onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo, het speciaal en het praktijkonderwijs (pro). Ook de schoolexamens van leerlingen in het (voor)examenjaar kunnen doorgaan. Lees meer op de site van de VO-Raad
 • Dringend advies voor gebruik mondkapjes in het V(S)O
  In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt een dringend landelijk advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Lees meer: Nieuwsflits Ministerie OCW
  OOZ doet een beroep op alle collega’s en leerlingen om dit dringende advies op te volgen. OOZ kiest er voor om het gebruik van mondkapjes niet  organisatie-breed te verplichten. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het meebrengen en dragen van een mondkapje.
 • Coronamaatregelen in het onderwijs
  Er zijn landelijke maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Lees meer op de site van de PO-Raad
  OOZ heeft n.a.v. de maatregelen besloten om in de geldende periode geen fysieke bijeenkomsten te organiseren. Alle Zwolse schoolbestuurders hebben gezamenlijk het beluit genomen om de vo-voorlichtingsmomenten online aan te bieden.
 • Voorrangsprocedure voor onderwijspersoneel
  Onderwijspersoneel in het primair en voorgezet onderwijs heeft – na toestemming van de schoolleider – toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19 bij de GGD. Lees meer op de site van de PO-Raad
 • Gymzalen gemeente Zwolle weer in gebruik
  Het is mogelijk om -onder voorwaarden- gebruik te maken van de gemeentelijke gymzalen (binnensportaccommodaties). Dit betekent voor onze scholen dat we voor ons bewegingsonderwijs gebruik kunnen maken van de gymzalen van de gemeente. De afspraken voor het gebruik zijn vastgelegd in een protocol.

Vragen over het coronavirus?

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus verwijzen wij door naar de site van het RIVM: Informatie over het coronavirus (COVID-19)

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het RIVM: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.

Wanneer u vragen heeft die specifiek gaan over een school en/of de situatie van uw kind op school, dan kunt u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de school.

Voor vragen over OOZ-brede onderwerpen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van OOZ:
T: 06 512 753 27 of E: j.beumer@ooz.nl