Coronavirus

Coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel en hebben veel invloed op ons onderwijs. Deze ontwikkelingen en de daaruit voortkomende maatregelen leiden vanzelfsprekend tot vragen over hoe hier op onze scholen mee om te gaan. Hierbij horen ook gevoelens van zorg en onzekerheid. Deze voelen en delen wij op de scholen en als OOZ. We vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders goed worden geïnformeerd. We volgen de richtlijnen van het RIVM en onderhouden contact met gemeentes, de regionale Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarbij maken we gebruik van protocollen en handreikingen die o.a. door de PO-Raad en de VO-raad beschikbaar worden gesteld.

OOZ ondersteunt en faciliteert de scholen bij het vinden en uitvoeren van de beste werkwijze voor elke school. Onze scholen verschillen, dus deze werkwijze is niet overal gelijk. De communicatie verloopt daarom ook in eerste plaats via de scholen. Een aantal zaken zijn binnen ons bestuur in hoofdlijnen wel gelijk. Op deze site vindt u informatie over wat OOZ-breed actueel is t.a.v. scholen en het coronavirus.

Actueel

 • Dringend advies voor gebruik mondkapjes in het V(S)O per 5 oktober
  In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt met ingang van maandag 5 oktober een dringend landelijk advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Lees meer: Nieuwsflits Ministerie OCW
  OOZ doet een beroep op alle collega’s en leerlingen om dit dringende advies op te volgen. OOZ kiest er voor om het gebruik van mondkapjes niet te verplichten. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het meebrengen en dragen van een mondkapje.
 • Geen nieuwe coronamaatregelen in het onderwijs
  Er zijn landelijke maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor het onderwijs verandert er de komende periode niets. Lees meer op de site van de PO-Raad
  OOZ heeft n.a.v. de maatregelen besloten om in de geldende periode geen fysieke bijeenkomsten te organiseren. De OOZ VO-voorlichtingsavonden zullen daarom online worden aangeboden of -in overleg met de betreffende basisschool- op een andere manier.

 • Voorrangsprocedure voor onderwijspersoneel vanaf maandag 21 september
  Vanaf maandag 21 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het primair en voorgezet onderwijs – na toestemming van de schoolleider – toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19 bij de GGD. Lees meer op de site van de PO-Raad

 • Gymzalen gemeente Zwolle per 2 september weer in gebruik
  Het is weer mogelijk om -onder voorwaarden- gebruik te maken van de gemeentelijke gymzalen (binnensportaccommodaties). Dit betekent voor onze scholen dat we weer voor ons bewegingsonderwijs gebruik kunnen maken van de gymzalen van de gemeente. De afspraken voor het gebruik zijn vastgelegd in een protocol.

Vragen over het coronavirus?

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus verwijzen wij door naar de site van het RIVM: Informatie over het coronavirus (COVID-19)

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het RIVM: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.

Wanneer u vragen heeft die specifiek gaan over een school en/of de situatie van uw kind op school, dan kunt u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de school.

Voor vragen over OOZ-brede onderwerpen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van OOZ:
T: 06 512 753 27 of E: j.beumer@ooz.nl