Onderwijsroute 10-14

Basis- en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14.

Met Onderwijsroute 10-14 hebben we een antwoord geformuleerd op de vroegselectie in ons Nederlandse onderwijsstelsel. Leerlingen kunnen bij ons doorgroeien in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkeling te onderbreken. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding staat de leerling aan het roer: hun interesse, talent en bewustwording van mogelijkheden (zelfkennis) staan centraal, het onderwijs wordt daarop afgestemd.

Op deze manier ontdekken kinderen wie ze zijn en wat ze kunnen. In eigen tempo en op een passend niveau, tot ze weten wat ze werkelijk willen. Op deze wijze stellen we het definitieve VO-advies uit tot halverwege klas twee en is er voor kind en ouders tijd om een verantwoorde, passende keuze te maken.

Dát is 10-14.

Leren in een kleinschalige leergemeenschap Leren in een kleinschalige leergemeenschap
Persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding Persoonlijke coaching en begeleiding
De keuze voor een definitief VO-advies stellen we uit. De keuze voor een definitief VO-advies stellen we uit.
Docententeam uit basis- en voortgezet onderwijs Docententeam uit basis- en voortgezet onderwijs

"10-14 is er voor kinderen die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en voor kinderen die de keuze van het voortgezet onderwijs willen uitstellen"

Annelies Robben, netwerkregisseur onderwijsroute 10-14

Onze aanpak

10-14 is een krachtig onderwijsconcept waarbij coaching, persoonsvorming en onderzoekend vermogen de stap van PO naar VO een stuk makkelijker maken. 10-14 geeft kinderen de ruimte om te leren en een basis om te groeien. Door te groeien ontdek je immers wie je bent en wat je wilt.

De leeftijd tien tot veertien jaar is voor veel kinderen een turbulente periode. Terwijl hormonen door het lijf gieren, spelen vragen als ‘wat kan ik’ en ‘wie ben ik’ een grote rol. Op 10-14 bieden wij kinderen in deze periode een veilige basis. Zij krijgen bij ons de kans zichzelf in alle rust en vanuit (zelf)vertrouwen te verkennen en ontdekken. En zijn ze 14 jaar, dan kunnen ze op eigen niveau instromen in het derde jaar van het VO. Dit kan in reguliere 3e klassen van het voortgezet onderwijs.
Vanaf schooljaar 2020-2021 kunnen leerlingen onze 10-14 route vervolgen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en eindexamen doen. Zo maken leerlingen die belangrijke stap als ze er ook écht klaar voor zijn!

stappen

Coaches en vakexperts

De vakexperts en coaches van 10-14 verzorgen alle vakken, workshops en coaching. Naast vakexperts op gebieden als Frans, wiskunde, mens en maatschappij, en mens en natuur hebben we ook experts op de gebieden kunst, coaching en weerbaarheid. Dit samengestelde onderwijsteam uit PO en VO maakt 10-14 uniek.

Gepersonaliseerde leer- en ontwikkelroutes

De schooldag begint met plannen. Tijdens deze check-in kiezen leerlingen samen met hun coach wat zij die dag uit hun persoonlijke leer- en ontwikkelplannen oppakken en zich eigen gaan maken. Dit leer- en ontwikkelplan focust op eigen groei en ontplooiing. Hierdoor vergelijken leerlingen zich vooral met zichzelf en niet met de groep. Het gaat immers om de persoonlijke ontwikkeling.

Een dag op 10-14

Gedurende de dag zijn er vaste, gezamenlijke instructiemomenten, waarbij het persoonlijke niveau altijd het uitgangspunt vormt. De lessen eindigen elke dag om 14.00 uur. Toch zijn de leerlingen dan niet per se vrij. Onze leerlingen hebben één dag in de week een vast coachmoment in hun eigen peergroup. Dit moment wordt door de vaste coach begeleid.

Pedagogische uitgangspunten

Leerlingen leren met elkaar, ongeacht niveau. Sociale inclusie noemen we dat binnen 10-14. De pedagogiek van 10-14 komt van Gert Biesta. Zijn visie op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming is verweven in de aanpak en uitvoering van Onderwijsroute 10-14.

Curriculum

Ons curriculum is verbonden met de wereld. Binnen ons curriculum werken wij met doelen (SLO) en

acht kernconcepten waarmee de leerlingen zichzelf en de wereld kennen.

Dagelijks starten we met de basisvaardigheden (talen, lezen, rekenen & wiskunde). Aan het einde van de ochtend ronden we de basisvaardigheden af en vervolgen we de dag met het thematisch onderwijs aan de hand van de kernconcepten.

Kernconcepten

De kernconcepten maken de samenhang tussen de verschillende vakgebieden zichtbaar. We hebben dit per kernconcept uitgewerkt in drie dimensies namelijk; mens en maatschappij, mens en natuur en mens en cultuur. Per dimensie stellen we een aantal doelen per week centraal, zodat het grote thema in kleine subthema’s wordt aangeboden. Dit biedt onze leerlingen overzicht en structuur, waarbij we werken aan de doelen die per kernconcept nauwkeurig zijn uitgewerkt. Op deze manier krijgen alle kerndoelen de nodige én verplichte aandacht.

Aanmelden voor onderwijsroute 10-14

10-14 is een krachtig & innovatief onderwijsconcept. Dat vraagt om heldere toelichting en om een duidelijk verhaal. Wij hopen dat onze site en routegids u een duidelijk beeld heeft gegeven van onze visie. En uiteraard van de nieuwe, mooie mogelijkheden voor u en uw kind.

Interesse?

Wij komen graag met u in contact! Om meer informatie te geven, vragen te beantwoorden of uitleg te geven over hoe onze aanmelding verloopt. In verband met de maatregelen rondom het corona-virus is het voor leerlingen in het voortgezet onderwijs ook komende periode niet mogelijk de school te bezoeken of een persoonlijke afspraak te maken. Wij maken, gedurende deze periode, graag een telefonische of digitale afspraak met u!

Neem contact op met contact@10-14.nl of bel 06 82760755.

Heel graag tot ziens op 10-14!

Downloads

overlegsituatie onderwijsroute10-14

Online Open Lesmiddag

  • vrijdag 19 februari 2021
  • 14.00 - 16.00 uur
Meld je aan

Online Open Lesmiddag

  • woensdag 17 maart 2021
  • 14.00 - 16.00 uur
Meld je aan

Online Open Lesmiddag

  • vrijdag 09 april 2021
  • 14.00 - 16.00 uur
Meld je aan

Online Open Lesmiddag

  • vrijdag 16 april 2021
  • 14.00 - 16.00 uur
Meld je aan

Nieuws

10-14 tijdens het coronavirus

Het coronavirus leek in eerste instantie een ver van onze bed show, maar dat we dit virus heel serieus moeten nemen is nu meer dan duidelijk. Het is een gekke tijd, er is veel onduidelijkheid en een inschatting over hoe het openbare leven in Nederland de komende weken zal verlopen blijft voor ons allen nu […]

Lees meer

‘We gaan hier nooit meer weg!’ 10-14 onderwijs in Zwolle

Officieel heet het  ‘onderwijsroute 10-14’ maar de leerlingen zeggen gewoon: ‘Ik zit op 10-14.’ En de studenten van Windesheim Teachers College die  samen met de docenten van Openbaar Onderwijs Zwolle het docententeam van 10-14 vormen spreken van ’10 -14 life.’  Wat houdt 10-14 life in en waarom 10-14 onderwijs in Zwolle? Door het kinderwetje van […]

Lees meer

Ingezonden brief van een ouder aan de Stentor

In oktober schreef Renate Wennemars in de Stentor een stuk over horroronderwijs, een ouder van 10-14 antwoordde daarop met onderstaande ingezonden brief; Ideaal onderwijs Renate Wennemars, ik heb goed nieuws! De ideale wereld voor schoolgaande kinderen bestaat! Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding en leerlingen die aan hun eigen roer staan: hun interesse, talent en bewustwording […]

Lees meer
Meer 10-14 nieuws

...IETS WAAR JE NOG NIET AAN HEBT GEDACHT, MAAR WÈL VAN OP DE HOOGTE WILT BLIJVEN...

Veelgestelde vragen

Voor welke leerlingen is Onderwijsroute 10-14 geschikt?

Onderwijsroute 10-14 richt zich op meerdere doelgroepen. Wij zijn er voor kinderen die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en voor kinderen die de keuze van het voortgezet onderwijs juist willen uitstellen. Uitstel kan verstandig zijn wanneer kinderen cognitief of sociaal emotioneel nog niet toe zijn aan de stap naar het voortgezet onderwijs.

Hoe verloopt de doorstroom naar klas 3?

Vanaf schooljaar 2020-2021 is het mogelijk voor leerlingen om door te stromen naar onze eindexamenroute. Dit kan alleen voor leerlingen met een mavo, havo of vwo advies. Buiten onze eigen route bieden alle scholen (van OOZ of niet) een instroom mogelijkheid aan in klas 3. De leerling heeft dus ruime keus en alle mogelijkheden. Elke school kan een uitstroomschool zijn wanneer de leerling heeft gekozen en toe is aan de volgende stap.

Zijn er scholen met doorstroomgarantie?

Er zijn drie scholen die voor alle leerlingen in Onderwijsroute 10-14 een doorstroomgarantie geven, dit is voor leerlingen op het niveau van VMBO t/m mavo Thorbecke vmbo-pro, en voor leerlingen op het niveau mavo t/m vwo de Van der Capellen scholengemeeenschap en Thorbecke Scholengemeenschap, locatie mavo-havo-atheneum.

Op welke momenten kunnen leerlingen van Onderwijsroute 10-14 uitstappen?

Bij Onderwijsroute 10-14 kunnen kinderen uitstappen wanneer ze er klaar voor zijn. Het is onze ambitie om dat ook mogelijk te maken in februari, zodat kinderen niet per se tot de zomervakantie hoeven te wachten. Dit kunnen wij enkel op OOZ-scholen aanbieden.

Hoe zit het met uitstappen bij niet-OOZ-scholen?

Bij scholen buiten ons bestuur is er een overstapmogelijkheid wanneer kinderen 12 jaar zijn en naar klas 1 van het reguliere onderwijs gaan. Wanneer zij 14 jaar zijn, kunnen zij de overstap maken naar de bovenbouw (klas 3) van het voortgezet onderwijs.

Welke voorlichtingsmomenten zijn er?

Wij organiseren Open lesmiddagen en wij kiezen voor persoonlijk maatwerk. Hebben u en uw kind interesse in onze leerroute dan nodigen wij u samen uit voor een gesprek met een specialist van Onderwijsroute 10-14. Zo bekijken we samen of en waarom het verstandig is om uw kind onze onderwijsroute te laten volgen. Natuurlijk hoort daar ook een positief advies van de basisschool bij.

Werkt Onderwijsroute 10-14 samen met onderwijspartners?

Jazeker, als OOZ-school trekken we landelijk op met besturen die onze ambities delen. Daarnaast werken we veelvuldig samen met hogeschool Windesheim en de vernieuwende lerarenopleiding Teachers College.

Wordt Onderwijsroute 10-14 wetenschappelijk ondersteund?

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ondersteunt onze doorlopende leerlijn PO-VO. Samen onderzoeken we de effecten van ons onderwijs. Met docenten en studenten van hogeschool Windesheim vormen we een leergemeenschap. Ook het Teachers College (nieuwe lerarenopleiding voor docenten PO/VO) is hierbij aangehaakt. Hiermee leggen we samen een stevige basis voor het verantwoord vernieuwen van onderwijs.

Contact

Heeft u aanvullende vragen, neem gerust contact met ons op!

Algemeen contactnummer 10-14 06 8276 0755 contact@10-14.nl
Bezoek- en postadres Lassuslaan 230, 8031 XM Zwolle