Waarom Onderwijsroute 10-14?

Iedereen ontwikkelt zich in eigen tempo en op zijn eigen manier. Het reguliere onderwijssysteem vraagt leerlingen echter al op de basisschool een keuze te maken in voortgezet onderwijs. Sommige kinderen weten het dan al, anderen zijn er nog niet aan toe. Onderwijsroute 10-14 geeft die leerlingen meer tijd om hun talenten te ontdekken. Zo maken zij een keuze die past én stellen we een definitief VO-advies langer uit.

Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat kinderen baat hebben bij deze uitgestelde keuze. Zo bevestigt ook Jolles (2016) in zijn nieuwe boek over het tienerbrein. “Ons traditionele Onderwijs rekent erop dat het brein van elk twaalfjarig kind even ver ontwikkeld is en je kinderen op die leeftijd dus met elkaar kunt vergelijken. Scholen gaan daarmee voorbij aan het feit dat er ook laatbloeiers zijn en dat de breinontwikkeling van jongens op die leeftijd doorgaans wat achterloopt op die van meisjes” (Jolles, 2016).

Geïnteresseerd? Klik hier voor het volledige artikel.

Nog meer nieuws

Stel je vraag